II Litania do św. Ojca Pio

father ojciec PioII Litania do św. Ojca Pio

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże -Duchu Święty Boże -Święta Trójco, Jedyny Boże -Święta Maryjo – módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże -Święty Ojcze Pio -Wierny naśladowco Chrystusa –
Wraz z Chrystusem nieustannie przybity do krzyża -Noszący w sobie czytelny obraz Jezusa ukrzyżowanego –
Wzorze wszystkich dusz-ofiar, apostołujących przez niesienie codziennego krzyża -W każdej Mszy świętej zjednoczony z Najwyższym Kapłanem i Ofiarą-
Uznający Najświętszą Ofiarę za centrum swego życia -Wzorze kapłanów –
Prawdziwy czcicielu i wierny synu Najświętszej Maryi Dziewicy –
Cieszący się przywilejem mistycznej więzi z mieszkańcami Nieba –
Wierny uczniu świętego Franciszka z Asyżu –
Wzorze zakonników w wielkim umiłowaniu ubóstwa, czystości i posłuszeństwa-
Heroiczny zdobywco tak bardzo i nam potrzebnych cnót męstwa, cierpliwości i pokory –
Znany z radości i humoru, którymi pokrywałeś swoje cierpienia –
Pełen Bożego pokoju wśród najcięższych prób i przeciwności –
Za wierność Bogu obsypany przez Niego tyloma niezwykłymi darami –
Znawco ceny, jaką trzeba wraz z Chrystusem płacić za zbawienie dusz -Szukający okazji do umartwień mimo tak bolesnego na co dzień ukrzyżowania –
Wielki pokutniku, przeżywający w sobie ból z powodu ludzkich grzechów –
Surowy dla siebie, lecz niezwykle cierpliwy i łagodny dla grzeszników –
Pasterzu, z najwyższym poświęceniem szukający zagubionych owiec –
Charyzmatyczny znawco dusz oraz całej ich życiowej drogi –
Męczenniku konfesjonału –
Kierowniku duchowy, oblegany przez ogromne rzesze ludzi –
Mistrzu i przewodniku na drogach prawdziwej świętości –
Nauczycielu dziecięcej ufności pokładanej w Bogu –
Wzorze wytrwałej i ufnej modlitwy w dzień i w nocy –
Promotorze Grup Modlitwy w tylu krajach świata –
Gorliwy miłośniku i apostole Różańca –
Niezawodny opiekunie swoich duchowych dzieci –
Pełen współczucia dla wszelkiej ludzkiej biedy –
Troskliwy opiekunie i uzdrowicielu chorych –
Niezrównany pośredniku w wypraszaniu nawróceń i innych cudów –
Nieustraszony pogromco duchów piekielnych –
Nasz orędowniku w życiu i przy śmierci –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się…

Módl się za nami, święty Ojcze Pio -Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, Ty obdarzyłeś Ojca Pio łaską wyjątkowej świętości, którą osiągnął poprzez wierne naśladowanie Twego Syna w życiu zakonnym i kapłańskim, nosząc w sobie z bólem obraz Ukrzyżowanego. Skoro pozwoliłeś nam korzystać w obfitości z udzielonych mu darów w czasie jego ziemskiego życia, daj nam i teraz doznawać jego niezawodnej opieki oraz orędownictwa przed Twym tronem w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *