Sakramentalia

Sakramentalia

Oprócz sakramentów, które ustanowił Chrystus, istnieją także sakramentalia, które ustanowił Kościół.
Sakramentalia ,,są to święte znaki, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła” (KL 60).
Kościół poświęca zakonników i zakonnice, ustanawia lektorów i akolitów, konsekruje kościoły, kaplice, cmentarze, a także kielichy, szaty liturgiczne, dzwony, wodę, świece (gromnice), popiół, palmy, wieńce, medaliki, krzyżyki (tzw. dewocjonalia).
Kościół błogosławiąc jakąś osobę prosi Boga o łaski dla niej, błogosławiąc rzeczy wyprasza szczególną pomoc Bożą. Prosi o to, gdy błogosławi wiernych w czasie nabożeństw, matki i dzieci, pielgrzymów przybywających do miejsc świętych, chorych, pola, domy, pokarmy (np. na Wielkanoc). Kościół chce również osłabić wpływ złego ducha na ludzi, modli się więc o to np. w czasie chrztu dziecka,
Sakramentalia mają pewne podobieństwo do sakramentów. Jako znaki (czynności, słowa) oznaczają jakieś skutki duchowe. Tylko sakramenty same przez się udzielają łaski Bożej. Sakramentalia natomiast wyjednują nam pomoc Bożą przez modlitwę Kościoła. Moc zaś tych modlitw Kościoła płynie z paschalnego misterium Męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Sakramentalia „przygotowują ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KL 60). Dlatego Kościół udzielanie wszystkich sakramentów poprzedza czy rozszerza różnymi sakramentaliami. Dzięki nim „każde prawie godziwe użycie rzeczy materialnych może służyć do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga” (KL 61).

Przez sakramentalia możemy sobie wyprosić więcej pomocy Bożej niż przez własne modlitwy. Przy sakramentaliach bowiem nie tylko sami się modlimy o łaskę, ale razem z nami i za nas modli się cały Kościół — z Jezusem Chrystusem jako Głową, Matką Najświętszą i wszystkimi świętymi. Trzeba tylko z sakramentaliów korzystać pobożnie. Aby wierni mogli bardziej owocnie korzystać z sakramentaliów, Konstytucja o liturgii zezwala na użycie języka ojczystego przy udzielaniu tych świętych obrzędów. Spis sakramentaliów, których wolno używać w Kościele, znajduje się w „Rytuale” (Collectio rituum), zatwierdzonym przez księży biskupów w Polsce.

■ Zadanie :

1.    Zapoznaj się z niektórymi sakramentaliami, a zwłaszcza z poświęceniami wody, gromnicy, pokarmów, popiołu, dewocjonaliów, z błogosławieństwami dzieci i matek, domów.
2.    Jaka jest treść modlitw, które Kościół zanosi do Boga przy tych świętych czynnościach ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *