Bóg zwycięża zło przez dobro

Jezus na krzyzuBóg obiecał Zbawiciela, w którym ludzie zwyciężą zło, a jednak zło i krzywda człowieka trwają nadal.
Czy więc Pan Bóg zwycięży zło dopiero przy końcu świata ?

Poniżenie Józefa źródłem błogosławieństwa dla Egiptu

W pierwszej księdze Pisma św. znajduje się piękne opowiadanie, w którym Bóg mówi o tej tajemnicy. Jest to historia synów Jakuba (por. Rdz 37, 1-36).

Jakub spośród dwunastu synów szczególnie miłował Józefa. Wywołało to zazdrość jego braci. Dlatego bracia sprzedali Józefa w niewolę Egipcjanom. Tu spotkała Józefa jeszcze jedna krzywda. Rzucono na niego oszczerstwo. Józef zostaje osadzony w więzieniu. Ale Bóg go nie opuścił. Tak wszystkim pokierował, że Józef zjednał sobie przychylność przełożonego więzienia, który powierzył mu władzę nad innymi współwięźniami. Pewnego dnia spotkał dwóch więźniów zmartwionych swoimi dziwnymi snami. Józef oświecony przez Boga wyjaśnił im prorocze znaczenie tych snów. Jednym z tych więźniów był podczaszy faraona, który zgodnie z zapowiedzią Józefa wrócił znów na dwór władcy Egiptu. Zdarzyło się, że po upływie dwu lat sam faraon szukał człowieka, który mógłby mu wyjaśnić jego dwa dziwne sny. Wtedy podczaszy przypomniał sobie Józefa. Powiedział o nim faraonowi. Faraon kazał Józefa uwolnić z więzienia. I znów Józef oświecony przez Boga wyjaśnił sny faraonowi. Powiedział, że w Egipcie będzie siedem lat urodzaju i obfitości, a potem nastąpi siedem lat głodu. Wtedy faraon, widząc mądrość Bożą u Józefa, mianował go zarządcą całego Egiptu i kazał mu magazynować zboże, aby potem ratować ludzi od głodu w czasie lat nieurodzaju. Przepowiednia Józefa spełniła się. Mimo nieurodzaju głód nie dokuczał Egiptowi, bo dzięki Józefowi magazyny były pełne zboża. Nawet cudzoziemcom sprzedawano zboże. Tak więc poniżenie Józefa i krzywda mu wyrządzona przyczyniły się do ocalenia Egiptu.

Krzywda Józefa źródłem błogosławieństwa dla rodu Jakuba

Głód zapanował również w krainie, gdzie żył Jakub i jego synowie. Pojechali więc do Egiptu, aby zakupić zboże. Józef kazał je sprzedać braciom. Chciał jednak przekonać się, czy bracia się zmienili i wystawił ich na próbę. Kazał im przywieźć najmłodszego brata. Chciał poznać, czy go miłują. A gdy Józef przekonał się, że jego bracia odwrócili się od zła i gotowi są wszystko uczynić, by ojca Jakuba nie zmartwić, że bronią najmłodszego wśród nich Beniamina — przyznał się, że jest ich bratem, którego sprzedali. Przerazili się bardzo, gdy usłyszeli : „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami… aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu, idźcie przeto spiesznie do mego ojca i powiedzcie mu : …Przybywaj bezzwłocznie” (Rdz 45, 4b-9).
Jakub z całą rodziną przybył do Egiptu. Po śmierci Jakuba braci Józefa znów ogarnął lęk. Czy teraz Józef nie będzie się mścił ? Jeszcze raz prosili go o przebaczenie : .,Lecz Józef powiedział do nich : Nie bójcie się. Czyż ja jestem w miejsce Boga ? Wy niegdyś knuliście zło przeciwko mnie, Bóg jednak zamierzył to jako dobro, żeby sprawić to, co jest dzisiaj, że przeżył wielki naród” (Rdz 50, 19-20).
Historia braci Józefa ukazuje nam, jak krótkowzroczne są piany ludzkie wobec planów Boga, który nawet zło zamierzone przez ludzi przemienia w dobro i posługuje się nim dla zbawienia świata. Tak więc nic nie może stanąć na przeszkodzie świętym planom Boga, nawet grzech i przewrotność człowieka.

Poniżenie Jezusa na krzyżu a tajemnica zła w historii świata

Tę samą tajemnicę odkrywamy w dziele zbawienia. W chwili ukrzyżowania Chrystusa szatan i grzech zdawały się triumfować. Ale właśnie wtedy szatan został zwyciężony przez dobroć Jezusa, a świat został uwolniony od panowania grzechu i śmierci wiecznej. W ten sposób Bóg ostatecznie zwyciężył  zło przez dobro.
Mimo to tajemnica grzechu pozostaje dla nas niepojęta, dopóki żyjemy na ziemi. W dniu ostatecznym pełni podziwu zrozumiemy, w jaki sposób wszelkie zło na świecie musiało służyć świętym planom Boga. Ale już teraz wiemy, że Bóg odniósł zwycięstwo nad złem i radośnie możemy zawołać ze św. Pawłem :
„O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga !
Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi!
Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą ?
Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatą ?
Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko.
Jemu chwała na wieki. Amen”
(Rz 11, 33-36).

Jak odpowiem Bogu ?

Opowiadanie o Józefie, które poznałeś, jest wezwaniem, jakie Bóg skierował do nas. Przez chrzest zostałeś złączony z Chrystusem i wraz z Nim masz zwalczać zło na świecie. Ale czy zdajesz sobie sprawę, że zło można zwyciężyć jedynie dobrem ? Czy prosisz Boga o to, aby umieć zwyciężać zło ? Czy starasz się wniknąć w plany Boże wobec ciebie, zwłaszcza wtedy, gdy spotyka cię jakaś krzywda, cierpienie lub poniżenie ? Czy pomyślałeś, że właśnie wtedy Chrystus wzywa cię, abyś wziął swój krzyż i szedł za Nim ?

■    Pomyśl:

1.    Jak postąpili synowie Jakuba ze swoim bratem ?

2.    W jaki sposób poniżenie Józefa stało się źródłem błogosławieństwa dla Egiptu ?

3.    W jaki sposób krzywda Józefa stała się błogosławieństwem dla rodu Jakuba ?

4.    O czym Bóg nas poucza w opowiadaniu o synach Jakuba ?

5.    Jak Chrystus zwyciężył zło ?

■    Zapamiętaj:

29.    Jak Bóg zwycięża zło ?

Bóg zwycięża zło przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ustawicznie zwycięża dzięki tym, którzy jednoczą się z Chrystusem. Pełne zwycięstwo dobra nad złem ukaże nam Bóg w dniu ostatecznym.

■    Zadanie :

1.    Dlaczego codziennie mamy się modlić : „Ojcze nasz… wybaw nas ode złego ?”

2.    Zastanów się, jak ty możesz zwyciężać zło przy pomocy dobra ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *