AVE MARIA

 

AVE MARIA

 

  G a     G a  G   a G      a
1. Ave, Matko moja, ave Maria, Matko pełna Boga,
     G      D   e  e7
w Tobie Jahwe stał się Emmanuelem.
        C    G   D
Bądź błogosławiona na wieki wieków.
H7       e     e7     C
Drogo moja do nieba, śladami Twymi iść chcę,
   G       D4     D G a G a G a G
Lecz naucz w świecie odnajdywać je. Ave Maria ...

2. Ave Maria ... Nazywam Ciebie Matką.
Jesteś Nią, bo tak Jezus chciał.
Wiem, że podobieństwo do Ciebie gdzieś noszę,
naucz mnie być, jak Ty ... Kochać chcę tak, jak Ty;
niechaj syn Matkę przypomina. Ave Maria ...

Dodaj komentarz