Obrzęd sakramentu pokuty

Obrzęd sakramentu pokuty

Kapłan błogosławi chrześcijanina przystępującego do konfesjonału modlitwą Kościoła : „Pan niech będzie w sercu i w ustach twoich, abyś dobrze wyspowiadał się …

Modlitwa pokutującego

Modlitwa pokutującego

Powrócę do domu mojego Ojca jak syn marnotrawny, a przyjmie mnie; uczynię tak, jak on ucznił: czyż mnie nie wysłucha?

Do Twoich drzwi, …

Błaganie pokutnika

Błaganie pokutnika

PSALM 51 (50)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, * w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.

Obmyj mnie zupełnie z …

Modlitwa żalu

modlitwa zaluŻal za grzechy

Jest rzeczą wiadomą, że nie wzbudzi szczerego żalu ten, kto tylko bezmyślnie przeczyta modlitwę z książki modlitewnej. Żal trzeba przeżyć w głębi swojej duszy. Spojrzyj więc na …