Jezus Chrystus objawia Ducha Świętego

Jezus Chrystus objawia Ducha Świętego

Duch Święty jest dla ciebie Osobą mniej znaną niż Ojciec i Syn. Imię „Ojciec i Syn” jest o wiele bliższe i bardziej zrozumiałe niż imię „Duch Święty”, a jednak wierzysz w Ducha Świętego.
Prawie wszystkie modlitwy w czasie Mszy św. zanosimy do Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Rozumiesz już określenie „przez Syna”. Nasze modlitwy skierowujemy do Ojca przez Jezusa Chrystusa, ponieważ jest On naszym jedynym Pośrednikiem. Co znaczy w „Duchu Świętym” ? Jaką rolę w twoim życiu odgrywa Duch Święty ?

Duch Święty działa w życiu Jezusa

Wszyscy ewangeliści opowiadając o życiu publicznym i działalności Jezusa Chrystusa zaczynają od opisu wydarzenia nad Jordanem. Wszyscy podkreślają, że Jezus został tam napełniony Duchem Świętym, który będzie działał w całym Jego życiu.
Jezus pełen Ducha Świętego rozpoczął na pustyni walkę z duchem złym. Gdy uzdrawiał opętanych i leczył chorych, czynił to mocą Ducha Świętego (por. Mt 12, 22-30). Również mocą Ducha Świętego głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu (por. Łk 4, 18-19). Widzisz więc, że w dziele naszego zbawienia dokonanym przez Jezusa ma udział również Duch Święty.

Jezus obiecuje Kościołowi Ducha Świętego

Jezus Chrystus Ducha Świętego, którym sam był napełniony i mocą którego działał, obiecał dać również Kościołowi. Poucza nas o tym św. Jan ewangelista.
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze — Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. […] A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem1’ (J 14, 15-17. 26).
„Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15, 26-27). „Jednakże mówię wam prawdę : Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16, 7). „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi” (J 16, 13-15).
Dopóki Jezus żył razem ze swymi uczniami, nie potrzebowali się bać niczego. * On był ich Pocieszycielem. Brał ich w obronę w trudnych sytuacjach. Kiedy zaś miał odejść, obiecał im innego Pocieszyciela. On da im siłę, aby mogli przeciwstawić się złu w imię Jezusa i uczyni ich zdolnymi do dawania świadectwa Chrystusowi. Duch Święty da uczniom również pełne zrozumienie Jego nauki. On wreszcie będzie w nich przebywał jak w Jezusie.

Wiara w Ducha Świętego w Kościele

Kościół żyje i działa mocą Ducha Świętego, którego otrzymał w dniu Pięćdziesiątnicy paschalnej. W ten więc sposób spełniają się w Kościele obietnice Pana Jezusa. Wspominamy i przeżywamy je szczególnie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a także w liturgii 6 niedzieli po Zmartwychwstaniu. Wiarę w Ducha Świętego wyznajemy, gdy odmawiamy : „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez proroków”. Wyznajemy wtedy, że Duch Święty jest trzecią Osobą Bożą i że równy jest we wszystkim Ojcu i Synowi.

Jak odpowiem Bogu ?

Od chrztu św. jest w tobie Duch Święty jako Pocieszyciel i moc. Czy sobie to uświadamiasz ? Czy zwracasz się do Niego o światło, gdy szukasz prawdy ? — o pociechę, gdy cierpisz ? — o pomoc, gdy masz trudności ? Z wiarą i ufnością zwróć się do Niego :

Stworzycielu Duchu przyjdź…
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał.
Pokrzep stałością mocy swej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz;
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

■    Pomyśl :
1.    Skąd wiemy o tym, że Jezus działał mocą Ducha Świętego ?
2.    Kiedy obiecał Jezus uczniom Ducha Świętego ?
3.    Kiedy i w jakiej modlitwie zgromadzony lud wyznaje wiarę w Ducha Świętego ?

■    Zapamiętaj :

17.    Kto objawił nam prawdę o Duchu Świętym ?
Prawdę o Duchu Świętym objawił nam Jezus Chrystus.

18. Czyją mocą działał i działa Jezus Chrystus ?
Jezus Chrystus działał i działa mocą Ducha Świętego.

■    Zadanie :

Jakich porównań używa Pismo św. mówiąc o działaniu Ducha Świętego? (J 1, 32; J 3, 8 ; Dz 2, 2-3).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *