Chrystus w osobistej modlitwie chrześcijanina wielbi Ojca

Chrystus w osobistej modlitwie chrześcijanina wielbi Ojca

Człowiek pragnie przebywać nie tylko z drugim człowiekiem, ale chce również spotkać się z Bogiem. Wśród ludzi wspólnota wytwarza się i pogłębia przez rozmowę. Wierzący jest przekonany, że Bóg jest przyczyną wszystkiego, a jednocześnie jest dla człowieka Ojcem. Bóg pragnie przebywać z ludźmi. Czy również z Bogiem, podobnie jak z ludźmi, można nawiązać rozmowę ?

Człowiek wierzący modli się do Boga

Na świecie są różne religie, na przykład : hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrystianizm. Różnią się bardzo między sobą. Wszystkie jednak znają modlitwę.

I tak wyznawcy religii hinduskiej modlą się do swego bóstwa :
„Cześć twą sławimy już od dawnych czasów
I    dziś, i jutro, Maruno potężny.
Na tobie spoczywają, jak na twardej skale, Która nie zawiedzie, wszystkie wieczne prawa.
Oddal ode mnie moje własne winy”
(Rig-Weda 2,28).

Muzułmanie, którzy czczą jedynego Boga i nazywają Go Allachem, tak się modlą :
„W imię Allacha litościwego i miłościwego
niech będzie chwała Allachowi, władcy światów…
Ciebie, Panie, czcimy i twej opieki wzywamy,
prowadź nas drogą zbawienia” (Koran 1,1).

Tak zaś wyglądała modlitwa ludu babilońskiego :
„Nadzieja moja jest w tobie, myśl moja ku tobie się zwraca.
Do ciebie się modlę, do ciebie, ty oddal ode mnie tę klątwę,
zmyj moje winy i zbrodnie, zmaż złe uczynki i grzechy…
Modlitwa moja błagalna niech dojdzie do ciebie.
Niech spłynie na mnie miłosierdzie twe wielkie”.

W swych modlitwach ludzie najczęściej proszą o pomoc. To modlitwa błagalna, wyrażająca wiarę we wszechmoc i Opatrzność Bożą. Dziękują też za otrzymane dobra — jest to modlitwa dziękczynna, uznająca dobroć i miłość Boga. Wyrazem zaś poczucia winy z powodu złych czynów wobec Boga jest modlitwa przebłagalna. W niej ludzie proszą o darowanie winy, a przez to wyrażają wiarę, że Bóg jest święty i sprawiedliwy. Dostrzegając zaś wielkość i piękno świata, ludzie podziwiali Boga-Stwórcę i zwracali się do Niego w modlitwie uwielbienia.
Tak potrafią dziś modlić się nawet ci ludzie, którzy nie przyznają się do żadnej religii. Szanujemy to wszystko, co w różnych religiach jest prawdziwe i święte. Szanujemy też przepisy tych religii i różne ich praktyki. One wskazują nam, jak człowiek szuka wspólnoty z prawdziwym Bogiem.

Chrystus ubogaca modlitwę człowieka

Chrystus często się modlił. Pismo św. opisuje, jak modlił się przed rozmnożeniem Chleba, przed przemienieniem na górze Tabor, przed wskrzeszeniem Łazarza, modlił się w Wieczerniku, a szczególnie w Ogrodzie Oliwnym. Pismo św. przekazuje nam też modlitwę, której nauczył nas Pan Jezus (Łk 11, 1-4).

Chrystus polecił nam zwracać się do Boga jak do Ojca : z wiarą, miłością i oddaniem. Chrystus jest naszym Pośrednikiem.
Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, złączeni z Chrystusem, który ustawicznie wielbi Ojca. Dlatego chrześcijanin w swej modlitwie nie pozostaje sam. Modli się z nim Chrystus. Modlitwa chrześcijanina jest przebywaniem z Ojcem przez Chrystusa, w Duchu Świętym. Bóg pierwszy nawiązał kontakt z człowiekiem, bo zesłał Syna swojego, aby nas pojednać ze sobą. Syn Boży nieustannie wstawia się za nami.

Moja modlitwa

Przez chrzest jesteś zjednoczony z Chrystusem. Modlitwa Jezusa towarzyszyła wszystkim wydarzeniom Jego życia, a główną jej treścią była prośba o spełnienie się zamiarów Bożych. My także powinniśmy się modlić, aby przez nas spełniała się wola Boża.
Bóg w przeprowadzaniu swojej woli posługuje się ludźmi. Dlatego chrześcijanin w modlitwie pragnie zrozumieć wolę Bożą. Zastanawia się, co i jak powinien uczynić.
O czym ja rozmawiam z Bogiem ? Czy już teraz pamiętam w modlitwie o wyborze mojego przyszłego zawodu ? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem o różnych sprawach w mojej rodzinie ?
Nasza modlitwa powinna mieć związek z naszymi przeżyciami. Jak człowiekowi potrzebny jest drugi człowiek, tak bliskie powinny być nam cudze sprawy. Treścią mojej modlitwy powinny być sprawy kolegów, ojczyzny i sprawy ogólnoludzkie.

Odpowiem Bogu modlitwą dziękczynną za wszystko, co od Niego otrzymałem :

,?Błogosław, duszo moja, Pana, i całe moje wnętrze — święte imię Jego. Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy,
On leczy wszystkie twe niemoce,
On życie twoje wybawia od zguby,
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,
On twoje dni nasyca dobrami”

(Ps 102, 1-5a).

■    Pomyśl :

1.    Co wspólnego mają wszystkie religie ?
2.    Dlaczego ludzie szukają kontaktu z Bogiem ?
3.    Jak powinniśmy się odnosić do różnych religii i ich praktyk ?
4.    Jakie rodzaje modlitwy spotykamy w różnych religiach ?
5.    Co Pismo św. mówi o modlitwie Chrystusa ?
6.    Jak Chrystus ubogaca modlitwę człowieka ?
7.    Co powinno być treścią modlitwy chrześcijanina ?

■    Zapamiętaj:

36.    „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” (1 Tes 5, 16-18).

■    Zadanie :

1.    Napisz, z czym uczeń powinien wiązać modlitwę o błogosławieństwo Boże w nauce ?
2.    Jaki wydźwięk dodatni czy ujemny ma przysłowie : ,,Gdy trwoga, to do Boga” ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *