Dwunasty artykuł wiary

247.    Jak opiewa dwunasty artykuł wiary? Dwunasty artykuł wiary opiewa: »Żywot wieczny” 248.    Czego uczy dwunasty artykuł wiary? Dwunasty artykuł wiary uczy, że po życiu doczesnem następuje życie wieczne, w którem sprawiedliwi są zupełnie szczęśliwymi. 249.    Na czem zależy ta szczęśliwość zupełna sprawiedliwych? Ta szczęśliwość zupełna sprawiedliwych zależy na tem, że sprawiedliwi po wieczne czasy… Read More »

Jedenasty artykuł wiary

242.    Jak opiewa jedenasty artykuł wiary? Jedenasty artykuł wiary opiewa: »Ciała zmartwychwstanie*. 243.    Czego uczy jedenasty artykuł wiary? Jedenasty artykuł wiary uczy, że Jezus Chrystus w dniu ostatecznym wskrzesi nasze ciało, czyli złączy napowrót dusze z ciałem. 244.    Dlaczego Pan Jezus wskrzesi nasze ciało? Pan Jezus wskrzesi nasze ciało: 1. aby także i ciało wzięło… Read More »

Dziesiąty artykuł wiary

238.    Jak opiewa dziesiąty artykuł wiary? Dziesiąty artykuł wiary opiewa: „Grzechów odpuszczenie”. 239.    Czego uczy dziesiąty artykuł wiary? Dziesiąty artykuł wiary uczy, że Jezus Chrystus dał Kościołowi władzę odpuszczania grzechów. 240.    Czy wszystkie grzechy mogą być odpuszczone? Wszystkie grzechy, choćby najcięższe, mogą być odpuszczone, jeżeli grzesznik prawdziwie za nie pokutuje. 241.    Które szczególnie środki na… Read More »

O Świętych Obcowaniu

231.    Kto należy do Świętych Obcowania? Do Świętych obcowania należą: 1.    prawowierni chrześcijanie na ziemi, czyli Kościół wojujący; 2.    święci w niebie, czyli Kościół tryumfujący; 3.    dusze w czyścu, czyli Kościół cierpiący. 232.    Dlaczego społeczność Kościoła wojującego, tryumfującego i cierpiącego, nazywamy „Świętych Obcowaniem”? Społeczność Kościoła wojującego, tryumfującego i cierpiącego, nazywamy „Świętych Obcowaniem”, ponieważ wszyscy jej… Read More »

O przeznaczeniu Kościoła

215.    Naco Jezus Chrystus ustanowił Kościół? ‚Na to Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby prowadził ludzi do wiecznej szczęśliwości. 216.    Jak prowadzi Kościół ludzi do wiecznej szczęśliwości? W ten sposób prowadzi Kościół ludzi do wiecznej szczęśliwości, że spełnia przy pomocy Boga potrójny urząd Jezusa Chrystusa, mianowicie: nauczycielski, kapłański i królewski. 217.    W jaki sposób spełnia Kościół… Read More »

O znamionach, czyli cechach Kościoła

206.    Czy jest więcej, niż jeden prawdziwy Kościół? Jeden jest tylko prawdziwy Kościół, ponieważ jeden tylko Kościół ustanowił Jezus Chrystus. 207.    Po czem poznajemy prawdziwy Kościół Chrystusowy? Prawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po znamionach głównych, które mu Pan Jezus nadał. 208.    Które znamiona główne nadał Pan Jezus Kościołowi swemu? Pan Jezus sprawił, że Kościół Jego jest:… Read More »

O założeniu i urządzeniu Kościoła

195.    Kto założył Kościół? Jezus Chrystus założył Kościół. 196.    W jaki sposób Jezus Chrystus założył Kościół? W ten sposób Jezus Chrystus założył Kościół: 1)    zgromadził około siebie wiernych; 2)    wybrał z pomiędzy nich dwunastu apostołów i dał im swój urząd potrójny: nauczycielski, kapłański i królewski; 3)    ustanowił świętego Piotra widzialną głową Kościoła, sam zaś pozostał… Read More »

Dziewiąty artykuł wiary

193.    Jak opiewa dziewiąty artykuł wiary? Dziewiąty artykuł wiary opiewa: »Święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie*. 194.    Co jest Kościół powszechny czyli katolicki? Kościół powszechny, czyli katolicki, jest to widzialna społeczność wszystkich prawowiernych chrześcijan, którzy wyznają tę samą naukę, przyjmują te same sakramenta i uznają biskupa rzymskiego za swą głowę widzialną.

Ósmy artykuł wiary

177.    Jak opiewa ósmy artykuł wiary? Ósmy artykuł wiary opiewa: »Wierzę w Ducha świętego*. 178.    Kto jest Duch święty? Duch święty jest: 1) trzecią Osobą boską, 2) prawdziwym Bogiem, 3) Pocieszycielem zesłanym Kościołowi katolickiemu przez Jezusa Chrystusa. 171). Dlaczego trzecia Osoba boska nazywa się Duchem „świętym”? Dlatego trzecia Osoba boska nazywa się »Duchem świętym*, ponieważ… Read More »

Siódmy artykuł wiary

170.    Jak opiewa siódmy artykuł wiary? Siódmy artykuł wiary opiewa: »Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych*. 171.    Kiedy Pan Jezus z nieba znowu przyjdzie? W dniu ostatecznym, czyli na końcu świata Pan Jezus z nieba znowu przyjdzie z wielką mocą i chwałą. 172.    Naco przyjdzie znowu Pan Jezus w dniu ostatecznym? Na to przyjdzie znowu… Read More »