Pan przychodzi

Ludzie dążą do poprawienia warunków swojego życia. Istnieje ciągły postęp, chociaż poszczególni ludzie umierają. Osiągnięcia pokoleń, które odchodzą, służą za punkt wyjścia dla pokoleń następnych. W ten sposób wysiłki poszczególnych pokoleń nabierają wartości dla wszystkich ludzi. Można powiedzieć, że utrwalają …

Dag Hammarskjold

W służbie pokoju – Dag Hammarskjold

Prasa, radio, telewizja podają codziennie wiadomości o walkach między ludźmi, które toczą się w jakimś punkcie naszego globu. ,,Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca” — mówią słowa piosenki. Skłócona ludzkość wciąż …