O przeznaczeniu Kościoła

215.    Naco Jezus Chrystus ustanowił Kościół? ‚Na to Jezus Chrystus ustanowił Kościół, aby prowadził ludzi do wiecznej szczęśliwości. 216.    Jak prowadzi Kościół ludzi do wiecznej szczęśliwości? W ten sposób prowadzi Kościół ludzi do wiecznej szczęśliwości, że spełnia przy pomocy Boga potrójny urząd Jezusa Chrystusa, mianowicie: nauczycielski, kapłański i królewski. 217.    W jaki sposób spełnia Kościół… Read More »

O znamionach, czyli cechach Kościoła

206.    Czy jest więcej, niż jeden prawdziwy Kościół? Jeden jest tylko prawdziwy Kościół, ponieważ jeden tylko Kościół ustanowił Jezus Chrystus. 207.    Po czem poznajemy prawdziwy Kościół Chrystusowy? Prawdziwy Kościół Chrystusowy poznajemy po znamionach głównych, które mu Pan Jezus nadał. 208.    Które znamiona główne nadał Pan Jezus Kościołowi swemu? Pan Jezus sprawił, że Kościół Jego jest:… Read More »

O założeniu i urządzeniu Kościoła

195.    Kto założył Kościół? Jezus Chrystus założył Kościół. 196.    W jaki sposób Jezus Chrystus założył Kościół? W ten sposób Jezus Chrystus założył Kościół: 1)    zgromadził około siebie wiernych; 2)    wybrał z pomiędzy nich dwunastu apostołów i dał im swój urząd potrójny: nauczycielski, kapłański i królewski; 3)    ustanowił świętego Piotra widzialną głową Kościoła, sam zaś pozostał… Read More »

Dziewiąty artykuł wiary

193.    Jak opiewa dziewiąty artykuł wiary? Dziewiąty artykuł wiary opiewa: »Święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie*. 194.    Co jest Kościół powszechny czyli katolicki? Kościół powszechny, czyli katolicki, jest to widzialna społeczność wszystkich prawowiernych chrześcijan, którzy wyznają tę samą naukę, przyjmują te same sakramenta i uznają biskupa rzymskiego za swą głowę widzialną.

Ósmy artykuł wiary

177.    Jak opiewa ósmy artykuł wiary? Ósmy artykuł wiary opiewa: »Wierzę w Ducha świętego*. 178.    Kto jest Duch święty? Duch święty jest: 1) trzecią Osobą boską, 2) prawdziwym Bogiem, 3) Pocieszycielem zesłanym Kościołowi katolickiemu przez Jezusa Chrystusa. 171). Dlaczego trzecia Osoba boska nazywa się Duchem „świętym”? Dlatego trzecia Osoba boska nazywa się »Duchem świętym*, ponieważ… Read More »

Siódmy artykuł wiary

170.    Jak opiewa siódmy artykuł wiary? Siódmy artykuł wiary opiewa: »Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych*. 171.    Kiedy Pan Jezus z nieba znowu przyjdzie? W dniu ostatecznym, czyli na końcu świata Pan Jezus z nieba znowu przyjdzie z wielką mocą i chwałą. 172.    Naco przyjdzie znowu Pan Jezus w dniu ostatecznym? Na to przyjdzie znowu… Read More »

Szósty artykuł wiary

165.    Jak opiewa szósty artykuł wiary. Szósty artykuł wiary opiewa: > Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca Wszechmogącego«. 166.    Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba? Dnia czterdziestego po swojem zmartwychwstaniu Pan Jezus wstąpił do nieba. (Wniebowstąpienie Pańskie). 167.    Jak wstąpił Pan Jezus do nieba? Z ciałem i duszą w oczach apostołów wstąpił Pan… Read More »

Piąty artykuł wiary

158.    Jak opiewa piąty artykuł wiary? Piąty artykuł wiary opiewa: »Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał 159.    Co znaczą te słowa „zstąpił do piekieł”? Te słowa »zstąpił do piekieł znaczą, że dusza Pana Jezusa zstąpiła po Jego śmierci do otchłani. 160.    Co rozumiemy przez otchłań? Przez otchłań rozumiemy miejsce; gdzie dusze ludzi sprawiedliwych, przed Chrystusem… Read More »

Czwarty artykuł wiary

144.    Jak opiewa czwarty artykuł wiary? Czwarty artykuł wiary opiewa:    »Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion«. 145.    Czy Jezus Chrystus cierpiał jako Bóg, czy jako człowiek? Jezus Chrystus cierpiał tylko jako człowiek, ponieważ jako Bóg nie mógł cierpieć. 146.    Co cierpiał Jezus Chrystus? Niezmiernie wielkie męki na duszy i na ciele cierpiał Jezus… Read More »

Trzeci artykuł wiary

124.    Jak opiewa trzeci artykuł wiary? Trzeci artykuł wiary opiewa:    »Który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny. 125.    Czego uczy trzeci artykuł wiary? Trzeci artykuł wiary uczy, jak Syn Boży stał się człowiekiem. 126. Jak Syn Boży stał się człowiekiem? Syn Boży stał się człowiekiem, gdy mocą Ducha świętego przyjął w… Read More »