Chrystus w swoim miłosierdziu pozwala na dopełnienie pokuty po śmierci

Chrystus w swoim miłosierdziu pozwala na dopełnienie pokuty po śmierci

Każdy grzech musi być naprawiony, odpokutowany. A przecież wielu ludzi odwleka pokutę, poprawę, nawrócenie aż do samej śmierci. Niektórzy spośród nich nawracają się w ostatnim momencie. Nie mogą więc naprawić …

Kto umiera w stanie grzechu śmiertelnego, ten utrwala na zawsze swoje odejście od Boga i od Kościoła

Kto umiera w stanie grzechu śmiertelnego, ten utrwala na zawsze swoje odejście od Boga i od Kościoła

Są ludzie, którzy wyrządzają innym wiele krzywdy i zadają im wiele cierpień. Są okrutni i niesprawiedliwi. Świadomie depczą Boże przykazania, lekceważąc sobie popełnione …

W śmierci Jezusa Chrystusa Bóg pojednał ludzkość ze sobą

W śmierci Jezusa Chrystusa Bóg pojednał ludzkość ze sobą

„Zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna” (Rz 5, 10).
Niezgoda zawsze ludzi rozdziela. Może sam doświadczyłeś jej bolesnych skutków. Bardzo źle czułeś się w wyniku powstałego rozbicia. Na pewno …