Nie zabijaj

Życie i zdrowie to wielka wartość. W ich obronie staje Bóg w przykazaniu : „Nie zabijaj”. To przykazanie jest tak oczywiste, że uznają je wszyscy ludzie. I ty jesteś głęboko przekonany o jego słuszności. A jednak właśnie to przykazanie należy do tych, które się najczęściej narusza. Czy dostrzegasz, kiedy to się dzieje ?

Kosztowna nieostrożność

Lekkomyślność

Lekceważyć niebezpieczeństwo, igrać z ogniem, zabawiać się prądem, gazem, materiałem wybuchowym lub łatwopalnym, zapominać o przepisach drogowych, wskakiwać do jadącego tramwaju, pociągu — to narażać siebie i innych na nieszczęśliwy wypadek. Taka lekkomyślność jest niejednokrotnie powodem utraty zdrowia, a nawet życia. Tam zaś, gdzie szczególnie łatwo o wypadek, a więc nad rzeką, w górach, w lesie, w czasie zajęć sportowych itd., nawet mała lekkomyślność może drogo kosztować. Specjalnej uwagi potrzeba na jezdni. Nawet drobne naruszenie przepisów może się zakończyć tragicznie. Na skutek bowiem szybkiego rozwoju motoryzacji drogi nasze stały się szczególnie niebezpiecznym miejscem dla człowieka.
Trudno tu wyliczać wszystkie możliwe sytuacje. Pamiętaj o jednym : naucz się przewidywać skutki swoich czynów. Myśl nie tylko o chwili obecnej, ale i o tym, co z nich wyniknie za godzinę, dwie, jutro lub pojutrze. Czasem to, co robisz, nie szkodzi tobie, ale czy nie zaszkodzi twemu koledze lub komuś innemu (np. ślizganie się na chodnikach) ? W takim wypadku, choćbyś nie chciał czyjegoś nieszczęścia, jesteś za nie odpowiedzialny, bo powinieneś przewidzieć, że coś takiego może nastąpić.
W tych wszystkich wypadkach naruszamy piąte przykazanie Boże : ,,Nie zabijaj”.

Karygodna beztroska

Technika i maszyny ogromnie ułatwiają życie, ale kryją w sobie wiele niebezpieczeństw dla zdrowia. Istnieją więc specjalne przepisy BHP. Lekceważenie ich może spowodować kalectwo lub śmierć twoją lub innych. Wraz z postępem techniki pojawia się nowe niebezpieczeństwo : zatruwanie naturalnego środowiska człowieka, zanieczyszczanie rzek i powietrza. Winę za nie ponoszą nie tylko wielkie zakłady przemysłowe, użytkownicy samochodów czy motorów, lecz także lekkomyślni turyści, wczasowicze, miłośnicy głośnej muzyki i hałasu.

Pomyśl, czy to nie jest również naruszenie piątego przykazania Bożego ?

Narkotyki

Przerażająca jest statystyka wypadków drogowych, powodujących często kalectwo lub nawet śmierć. Przyczyna ? Najczęściej alkohol. A skutki nadużywania alkoholu dla pijącego, dla bytu i życia jego rodziny, a zwłaszcza dzieci ?

Także nikotyna stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, szczególnie w pewnych okresach i sytuacjach, np. w młodości, w chorobie, w czasie ciąży, przy pewnych zajęciach.

Szczególnym niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia staje się dzisiaj używanie innych narkotyków.

Tu już wyraźnie widać naruszenie piątego przykazania Bożego ,,Nie zabijaj”. — Czy nie są to grzechy śmiertelne, które nie tylko niszczą zdrowie, ale zabijają w nas życie Boże ?

Kainowy grzech Zabójstwo

Może zaobserwowałeś już, jak niektórzy ludzie usiłują załatwić powstałe między nimi spory. Z rozmysłem, celowo i świadomie kończą swoje „rozrachunki” biciem, zranieniem, a nawet zabójstwem. Takie postępowanie jest ciężkim grzechem w oczach Boga i przestępstwem w oczach ludzi. Wypływa ono z uczuć, które są wrogie bliźniemu. Dlatego nie wolno zazdrościć, gniewać się na drugiego, być zawziętym, nienawidzić. Wszystko to narusza przykazanie Boże ,,Nie zabijaj”. Chrystus powiedział : „Słyszeliście, że powiedziano przodkom : Nie zabijaj ; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam : Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi” (Mt 5, 21-22).
Zdarza się dzisiaj, że ktoś bije drugiego człowieka lub go rani. Robi to czasem dla popisania się swą siłą, bez powodu — dla kaprysu. Jest to całkowite lekceważenie drugiego człowieka. Takie postępowanie jest wyraźnym i ciężkim naruszeniem przykazania Bożego i zakłóca porządek społeczny.

Samobójstwo

Bardzo ciężkim naruszeniem prawa Bożego, gdy chodzi o życie ludzkie, jest świadome samobójstwo. Bywa tak, że ktoś dotknięty bolesną chorobą, pod wpływem jakiegoś zawodu życiowego, w bardzo ciężkiej sytuacji — postanawia odebrać sobie życie. Czasami czynią tak ludzie samolubni i tchórzliwi, którzy w ten sposób uchylają się od odpowiedzialności za własne czyny. Niekiedy jednak popełniają samobójstwo ludzie psychicznie chorzy. Choroba osłabia ich odpowiedzialność. Świadome samobójstwo jest grzechem ciężkim, ponieważ dawcą życia jest Bóg i tylko On może decydować o jego końcu.

Śmierć nienarodzonych

Człowiek zaczyna swe życie w łonie matki dziewięć miesięcy przed urodzeniem. Już wtedy ma wszystkie prawa przysługujące żywemu człowiekowi. Dlatego przykazanie „Nie zabijaj” obejmuje i ten okres życia ludzkiego. Przerwanie ciąży należy do najcięższych grzechów w naszej religii, bo jest popełnione na kimś, kto nie może się bronić i dochodzić swych praw, a jest niewinny.

Powolne zabójstwo

Nauczycielkę zabiera pogotowie. Atak serca. Wiadomo, że jej klasa jest wyjątkowo trudna. Żyła w ciągłym napięciu nerwów. Czy zdajesz sobie sprawę, że ten, kto denerwuje swoich rodziców, babcię, wychowawców, narusza przykazanie „Nie zabijaj” ? W jakimś bowiem stopniu niszczy im zdrowie i skraca życie. Podobnie czyni ten, kto sieje w otoczeniu niepokój, jest przyczyną niezgody, kłótni, gniewów, podjudza, zazdrości, buntuje, wyśmiewa się albo zrzędzi i narzeka lub w jakiś inny sposób obrzydza drugim życie. Znane są przecież w medycynie wypadki, że takie warunki współżycia są przyczyną chorób nerwowych, zawałów serca, wylewów krwi do mózgu i innych dolegliwości.

Jak odpowiem Bogu ?

Pomyśl teraz, jak bogatą treść kryją te dwa słowa : ,,Nie zabijaj”. Zastanów się, na ile to spraw musisz zwracać uwagę, by nie nosić w sobie krzywdy drugiego i nie naruszyć piątego przykazania Bożego. A zatem pytaj siebie : czy jestem dostatecznie opanowany, cierpliwy ? Jak długo pamiętam urazy i krzywdy ? Czy umiem ustąpić ? Jak wczuwam się w sytuację drugiego człowieka ? Czy w zabawie, na wycieczkach nie jestem lekkomyślny i czy nie narażam siebie i innych ?

Pomyśl, czy sam sobie nie skracasz życia przez palenie papierosów lub picie alkoholu ? A jakie zajmiesz stanowisko, gdy spotkasz się z innymi narkotykami ? Modlitwa :

,,Prosimy Cię, wszechmogący Boże, gdy nas dręczą nieustannie występki nasze, spraw, by nas wyzwoliła Męka Jedynego Syna Twojego” (Kolekta, środa W. Tyg.).

■    Pomyśl

1.    Kiedy lekkomyślność jest naruszeniem piątego przykazania ?

2.    Dlaczego i jak należy chronić naturalne środowisko człowieka ?

3.    Jaką krzywdę wyrządzają człowiekowi i społeczeństwu narkotyki ?

4.    Co może doprowadzić człowieka do zabójstwa drugiego ?

5.    Jakie są najcięższe grzechy przeciw życiu ludzkiemu ?

6.    W jaki sposób człowiek niszczy zdrowie i skraca życie bliźniego ?

■    Zapamiętaj :

36. Czego zabrania Bóg w piątym przykazaniu ?
W piątym przykazaniu Pan Bóg zabrania szkodzić na zdrowiu i życiu sobie i bliźniemu.

■    Zadanie :

1.    Zastanowię się, dlaczego papież Jan XXIII przypomniał, że przepisy drogowe obowiązują w sumieniu i nauczę się podstawowych przepisów drogowych.

2.    Jak przekonać kolegów o szkodliwości alkoholu i papierosów ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *