Litania do Boga Ojca

Litania do Boga Ojca

Ojcowskie serce Boga – ukryj mnie
Opieko Ojcowskiej miłości – otaczaj mnie
Czułe dłonie Ojca – pieśćcie mnie
Światło Ojcowskich oczu – rozjaśniaj moje ciemności
Dotyku Ojca – uzdrawiaj mnie
Słowo Ojca – stwarzaj mnie na nowo
Ciszo Ojca – obejmij mnie
Duchu Ojca – tchnij na mnie
Synu Ojca – kochaj mnie
Miłosierdzie Ojca – spalaj mnie
Życie Ojca – wskrzeszaj mnie
Miłości Ojca – wyrzeźbij mnie
Ogniu Ojca – ogrzej mnie
Niewinności Ojca – ożyw dziecko we mnie
Pamięci Ojca – czuwaj nade mną
Obecności Ojca – bądź moją otuchą
Słodyczy Ojca – nasyć mnie
Wodo Ojca – wypełnij mnie
Usta Ojca – powiedzcie mi prawdę
Troskliwości Ojca – otwórz mnie na dobroć
Bliskości i bezpieczeństwo Ojca – spłyńcie na mnie
Czystości Ojca – przywróć mi godność
Szlachetności Ojca – bądź moim skarbem
Wrażliwości Ojca – ukaż mi piękno
Delikatności Ojca – rozbrajaj mnie
Radości Ojca – stop mój smutek
Łzy Ojca – nawracajcie mnie
Ramiona Ojca – przygarniajcie mnie
Kolana Ojca – bądźcie moim odpoczynkiem
Policzku Ojca – bądź moim portem
Mocy Ojca – bądź moją skałą
Tarczo Ojcowskiej Mądrości – uwolnij mnie od głupoty
Czasie Ojca – przepływaj we mnie
Wierności Ojca – ugruntuj mnie
Cierpliwości Ojca – bądź moją ostoją
Tkliwości Ojca – stop moją nieczułość
Wolności Ojca – stwórz we mnie nowe przestrzenie
Cierpienie Ojca – zrób we mnie miejsce na krzyż
Stopy Ojca – kierujcie moimi krokami
Pokoro Ojca – łam moją pychę
Ufności Ojca – złóż mnie w Twoim sercu
Ojcze Stwórco – ustalaj granice we mnie
Wolo Ojca – stwórz we mnie zgodę na miłość
Chwało Ojca – objawiaj się we mnie
Ty, który jesteś moim Ojcem
Ty, który stwarzasz z miłości
Ty, który jesteś dla dzieci
Ty, który całujesz nasze stopy
Ty, który dajesz nieustannie
Bądź uwielbiony
Bądź wywyższony
Bądź ukochany
Abba ufam Tobie
Wierzę Ci
Kocham Cię

Dodaj komentarz