Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy się modlili

modlitwa kosciolJezus Chrystus wzywa nas, abyśmy się modlili

W dobrej rodzinie wszyscy się kochają. Chętnie przebywają razem. Wspólnie spędzają chwile odpoczynku. Zawsze mają coś sobie do powiedzenia.
A jak jest w twojej rodzinie ? Jak czujesz się, gdy nie możesz porozmawiać ze swoim ojcem czy matką ? Jak oceniłbyś taką rodzinę, w której dzieci przez dłuższy czas nie rozmawiają z rodzicami ?
Jesteśmy rodziną dzieci Bożych. Bóg jest naszym Ojcem. Czy z Nim również możemy rozmawiać ? O czym i jak ?

Jezus rozmawia ze swoim Ojcem, czyli modli się

Jezus często się modlił. Czynił to zwłaszcza przed ważnymi wydarzeniami. Modlił się w Kafarnaum po uzdrowieniu teściowej Szymona i innych chorych, kiedy zapowiedział, że będzie głosił Ewangelię także innym miastom (Mk 1, 35). Modlił się po rozmnożeniu Chleba (Mt 14, 23 ; por. J 6), gdy miał zapowiedzieć ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Modlił się także na górze Tabor, kiedy przemienił się przed uczniami (Łk 9, 28-29), przed wskrzeszeniem Łazarza (J 11, 41-42), w Wieczerniku (J 17, 1-26). Szczególnie gorąco Jezus modlił się w Ogrodzie Oliwnym przed swoją Męką i śmiercią (Mt 26, 35-44) i na krzyżu za swoich prześladowców (Łk 23, 33).
Modlitwa Jezusa była Jego serdeczną rozmową z Ojcem. W czasie modlitwy Jezus, Syn Boży, przebywał z Bogiem Ojcem. Uzgadniał całe swoje życie z wolą Ojca. Z pokorą i posłuszeństwem poddawał się temu, czego chciał Ojciec. Umocniony modlitwą, czyli rozmową z Bogiem Ojcem, podejmował najtrudniejsze zadania i wypełniał zbawczy plan Boży.

Jezus uczy nas, jak mamy się modlić

Apostołowie stale przebywali razem z Chrystusem, byli Jego przyjaciółmi. Często byli świadkami, jak Jezus się modlił. Obserwowali, jak rozmawiał ze swoim Ojcem. Pragnęli również sami rozmawiać z Bogiem Ojcem, czyli modlić się, podobnie jak czynił to ich Nauczyciel, Jezus Chrystus.
,,Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego : « Panie, naucz nas modlić się»… A On rzekł do nich : « Kiedy się modlicie, mówcie :
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje Królestwo.
Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini ; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie »”
(Łk 11, 1-4).
Ewangelia św. Mateusza opowiadająca to samo wydarzenie dodaje jeszcze jedną prośbę : ,,Twoja wola niech się spełnia na ziemi, tak jak w niebie” (Mt 6, 10).
Pan Jezus nauczył więc Apostołów modlitwy ,,Ojcze nasz”. Nazywamy ją Modlitwą Pańską. Ta modlitwa jest wzorem modlitwy wszystkich wyznawców Chrystusa. Chrześcijanin winien się zwracać do Boga jak do Ojca z wiarą, miłością i oddaniem. Ma modlić się przede wszystkim o to, aby wszyscy ludzie budowali Królestwo Boże, spełniali wolę Boga Ojca na ziemi tak wiernie i chętnie, jak spełniają ją aniołowie w niebie, a w ten sposób oddawali prawdziwą cześć Bogu.
Chrystus zachęca również i nas, byśmy polecali Bogu wszystkie nasze sprawy. Mamy Go prosić o chleb codzienny. Przede wszystkim jednak mamy Go prosić o odpuszczenie grzechów, i to w takiej mierze, w jakiej my odpuszczamy tym, którzy wobec nas zawinili. Poleca nam również prosić Boga o pomoc w pokusach i o uwolnienie od złego. Dzisiaj Chrystus wzywa również i nas do modlitwy. Gdy gromadzimy się dla sprawowania Eucharystii, słyszymy słowa zachęty : ,,Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym ośmielamy się mówić”. Z całym Kościołem odmawiamy wtedy Modlitwę Pańską.

Jaka ma być nasza modlitwa ?

Dowiedziałeś się, że Pan Jezus często i długo się modlił z najgłębszą czcią wobec Ojca. Gdy uczył Apostołów, jak mają się modlić, tym samym i nas wszystkich wezwał do modlitwy. Chrystus nas zachęca, byśmy przebywali z Bogiem i rozmawiali z Nim. św. Mateusz przekazuje nam zachętę Pana Jezusa :
„Proście, a będzie wam dane ; szukajcie, a znajdziecie ; kołaczcie, a otworzą wam.
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje ; kto szuka, znajduje ; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień ? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża ? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą” (Mt 7, 7-11).
W tych słowach zapewnia nas Chrystus, że Bóg Ojciec wysłucha każdej wytrwałej modlitwy, która jest zgodna z Jego wolą. Chociaż nie zawsze spełnia naszą prośbę w taki sposób, jak Go prosimy, to jednak każda, nawet najkrótsza modlitwa, ma wielką wartość przed Bogiem.
W przypowieści o faryzeuszu i celniku Pan Jezus pouczył nas (Łk 18, 9-14), że modlitwa powinna być pokorna. Powinniśmy pamiętać, że w niej zwracamy się do Boga, który jest naszym Stwórcą i Panem, od którego jesteśmy we wszystkim zależni i wobec którego nieraz zawiniliśmy. Nasza pokora powinna się wyrazić w odpowiednich słowach, a także w zewnętrznej postawie ciała.

Jak odpowiem Bogu ?

Jesteś dzieckiem Bożym. Bóg jest twoim najlepszym Ojcem. Należysz do wielkiej Rodziny Bożej — do Kościoła. W każdą niedzielę podczas Zgromadzenia eucharystycznego, czyli w czasie Mszy św., słyszysz wezwanie do modlitwy. Modlisz się z całym Kościołem. Z jaką uwagą zwracasz się do Boga ? Chrystus wzywa cię, byś do Boga zwracał się jak do Ojca. A ty, jak się modlisz ? Może bezmyślnie wypowiadasz słowa modlitwy ? Twoja modlitwa powinna być serdeczną rozmową z Bogiem. Jak często próbujesz zwracać się do Boga własnymi słowami ? Czy starasz się o to, by w twojej modlitwie było więcej miłości Boga, aniżeli wyuczonych słów ?
Wszyscy w twojej rodzinie są dziećmi Bożymi. Czy starasz się o to, aby w domu odmawiać Modlitwę Pańską wraz z całą rodziną ? Proś czasami o dar modlitwy : „Panie Jezu Chryste, któryś rzekł : « Proście, a otrzymacie ; szukajcie, a znajdziecie ; kołaczcie, a będzie wam otworzone » ; daj nam, prosimy, uczucie Twej Boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić. Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bo-jaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki swej tym, których utwierdzasz w swej miłości”.

■    Pomyśl :

1.    Co czynił Pan Jezus przed ważnymi wydarzeniami zbawczymi ?
2.    Jakiej modlitwy Pan Jezus nauczył Apostołów ?
3.    Czym jest ona dla naszej modlitwy ?
4.    Kiedy dzisiaj Chrystus wzywa nas do modlitwy ?
5.    Jaka powinna być nasza modlitwa ?

■    Zapamiętaj:

26.    Co to jest modlitwa ?
Modlitwa jest to rozmowa i przebywanie z Bogiem, naszym Ojcem.

27.    Jak powinniśmy się modlić ?
Powinniśmy się modlić : pokornie, ufnie, wytrwale i z poddaniem się woli Bożej.

■ Zadanie :

1.    Porównaj Modlitwę Pańską ze Mszy św. ze słowami zapisanymi u św. Łukasza.

2.    Dowiedz się, jak zachowują się w czasie modlitwy wyznawcy innych religii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *