Katechizm dzieci I komunijnych

KATECHIZM DZIECI  I-KOMUNIJNYCH   według Katechizmu Kościoła Katolickiego

Mały Katechizm -modlitwy

  1. MODLITWA PAŃSKA
    Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje.