LITANIA DO ŚW. JÓZEFA

litania sw jozefLITANIA DO ŚW. JÓZEFA.

Kyrie, elejson. Chryste elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami! Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże — zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo — módl się za nami!
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,  — módl się za nami!
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,      — módl się za nami!
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Ustanowił go panem domu swego,

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się. Boże, któryś w nie wysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Warto przeczytać także: Św. Józef – życiorys

Dodaj komentarz