Liturgia Bierzmowania

Liturgia Bierzmowania

 1. Przedstawienie kandydatów do bierzmowania

Kapłan: Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii N.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia ?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie ?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. ( na pamięć !!!)
Wszyscy: Amen.

 1. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i pokus ?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne ?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

 1. Liturgia sakramentu
 2. Włożenie rąk

Biskup: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
(Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu, a następnie Biskup i kapłani wyciągają ręce nad kandydatami). Sam zaś Biskup mówi modlitwę:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

 1. Namaszczenie krzyżmem

(Kandydaci do bierzmowania podchodzą do biskupa, albo biskup podchodzi do każdego z nich. Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata).
Biskup: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego.
Bierzmowany: Amen. ( na pamięć !!!)
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem twoim. ( na pamięć !!)

Hymn do Ducha Świętego

 1. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź
  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
  Niebieską łaskę zesłać racz
  Sercom, co dziełem są Twych rąk.
 2. Pocieszycielem jesteś zwan,
  I Najwyższego Boga dar.
  Tyś namaszczeniem naszych dusz,
  Zdrój żywy, miłość ognia żar.
 3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
  Bo moc z prawicy Ojca masz.
  Przez Ojca obiecany nam,
  Mową wzbogacasz język nasz.
 4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
  W serca nam miłość świętą wlej
  I wątłą słabość naszych ciał
  Pokrzep stałością mocy Twej.
 5. Nieprzyjaciela odpędź w dal
  I Twym pokojem obdarz wraz.
  Niech w drodze za przewodem Twym
  Miniemy zło, co kusi nas.
 6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
  Daj, by i Syn poznany był,
  I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
  Niech wyznajemy z wszystkich sił.
 7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
  Synowi, który zmartwychwstał.
  I Temu, co pociesza nas,
  Niech hołd wieczystych płynie chwał.
  Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *