Wytrwale naprzód !

Wytrwale naprzód !

Są ludzie, którzy bardzo naiwnie patrzą na spowiedź. Myślą, że wystarczy tylko powiedzieć grzechy, bić się w piersi i co najwyżej odmówić …

Modlitwy po spowiedzi św.

modlitwa spowiedzModlitwy po spowiedzi św.

Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka, a jeszcze wspanialej go odrodziłeś.

Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską …