Wspólnota państwowa

Wspólnota państwowa

Korzystasz już z niektórych praw państwowych, np. z prawa do nauki, do ochrony zdrowia, z komunikacji i wielu innych usług społeczno-kulturalnych. Państwo jest …