Kultura wolnego czasu

Masz dzień wolny. Początkowo cieszysz się z tego. Oglądasz program telewizyjny, słuchasz radia, przeglądasz internet ale po pewnym czasie zaczynasz się nudzić i nie wiesz, co masz w tym wolnym czasie robić.
„Trzeba jakoś zabić czas wolny” — z takim powiedzeniem spotykasz się niejednokrotnie.
Czy to powiedzenie jest właściwe ? — Nikt nie wątpi, że ,,czas wolny” jest konieczny dla zdrowia i wypoczynku. Chodzi tylko o to, jak go zorganizować. Jak wykorzystać ?

Twoje „hobby”

Rozwija zainteresowania

Nuda wolnego czasu rodzi się z braku zainteresowań. Środkiem na to może być ,,hobby”. Dla człowieka, który się czymś interesuje, np. fotografią, filatelistyką, grą na gitarze, muzyką, malarstwem czy nauką języków obcych, życie staje się ciekawe. Taki człowiek potrafi przyjemnie zorganizować sobie czas wolny i przeżyć go z pożytkiem.
Zainteresowania to jakby motor wewnętrzny, który pobudza i skierowuje aktywność człowieka w różnych kierunkach. Np. chłopcy pasjonują się modelarstwem, techniką, sportem. Dziewczęta natomiast lubią dekorować wnętrza, kompletować widokówki, płyty, interesują się modą itp. Inni znowu, i to zarówno dziewczęta jak i chłopcy, w wolnych chwilach lubią wędrować. Interesuje ich nie tylko przyroda, ale i sposób życia ludzi w różnych okolicach. Poznają lepiej swój kraj, jego piękno i historię.

Wzbogaca człowieka

Pożyteczne „hobby” daje zadowolenie nie tylko z tego, że coś mam, np. album z pocztówkami, ale przede wszystkim z tego, że coś wiem, coś umiem, potrafię coś zrobić. Rozbudzone i różnorodne zainteresowania pozwolą ci uniknąć jednokierunkowości. Kiedy cię coś zainteresuje, łatwiej będzie ci przezwyciężyć złe skłonności i upodobania, które mogą się w tobie rozbudzić. Zainteresowania pomogą ci również kształtować twój charakter, a także tobie i innym ułatwią i uprzyjemnią wasze koleżeńskie spotkania. Warto więc zastanowić się nad tym, co cię szczególnie interesuje. Jeśli nie masz zainteresowań, to dlaczego ?

Czas wolny — czas zbliżenia się do ludzi

W rodzinie

Jeżeli w czasie wolnym chcesz przeżyć prawdziwą radość, szukaj jej we wspólnocie. Wolne chwile, np. niedziele, święta, wczasy rodzinne są dobrą okazją do zbliżenia się członków rodziny. Ich wzajemne rozmowy, spotkania rodzinne, spacery wytwarzają odpowiednią atmosferę, pełną wzajemnego zaufania, w której każdy czuję się dobrze.

W gronie przyjaciół

Czy zdajemy sobie sprawę, że czas wolny przeżyty wspólnie w gronie przyjaciół i kolegów, np. na wycieczce czy na obozie może również uczyć, może wzbogacać kulturalnie i społecznie. Może nawet sprawić, że ci, którzy myślą tylko o sobie i nie potrafią współżyć z innymi, w gronie kolegów staną się lepsi i bardziej społeczni.
Pomyśl, czy twoje spotkania koleżeńskie tak właśnie ubogacają ciebie i innych.

W służbie braciom

Są ludzie obdarzeni nastawieniem społecznym. W czasie wolnym opiekują się dziećmi, chorymi, samotnymi. Organizują grupy, które odwiedzają domy dziecka, chorych w szpitalu, donoszą obiady ludziom starym lub czytają im coś ciekawego. Dla tych osób czas wolny jest czasem poświęconym służbie braciom, która daje im również swoisty wypoczynek i napełnia ich prawdziwą radością. Pomyśl, czyby ciebie nie było stać na coś podobnego ?

Czas wolny w oczach Boga

Święty Paweł zwraca uwagę, że każda czynność, jaką wykonujemy, winna być kierowana do Boga : „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą” (1 Kor 10, 31).
A mieszkańcom Kolosan pisze : „Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego” (Kol 3,17).
Paweł zachęca więc, aby każdą chwilę rozsądnie wykorzystać, zgodnie z wolą Bożą. A Bóg polecił nam pracować, a po pracy wypoczywać. Praca i wypoczynek, czas pracy i czas wolny, sprawiają, że możemy żyć i czuć się prawdziwie ludźmi. Jedno i drugie jest niezbędnym składnikiem życia ludzkiego i nadaje mu barwę i wartość. Jedno i drugie jest zawsze dla nas okazją, aby służyć Bogu i ludziom.

Jak odpowiem Bogu ?

Przed tobą stoją różne możliwości wykorzystania wolnego czasu. Od ciebie zależy, czy „zabijesz czas wolny”, czy też spędzisz go pożytecznie. A może poświęcisz czas wolny na służbę braciom ? Zastanów się nad słowami pieśni, którą często śpiewamy :

,,Gdy idziemy poprzez świat, chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas, chwalmy Boga.
Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest,
W każdej zobacz Bożą myśl.
Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas,
On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas.
Gdy nam szumi górski las, chwalmy Boga,
Gdy widzimy dobry film, chwalmy Boga,
Gdy przychodzą miłe dni, to radosne dobro chwal,
Które Bóg przeznaczył ci.
Bo Bóg naszym Ojcem…”
(Słowa i muz. : Zofia Jasnota).

■    Pomyśl :

1.    Jakie znaczenie ma rozwijanie zainteresowań ?

2.    Jak można radośnie przeżyć czas wolny w rodzinie ?

3.    Co zrobić, aby spotkania koleżeńskie wzbogacały i ciebie, i kolegów ?

4.    W jaki sposób czas wolny można wypełnić służbą bliźniemu ?

5.    Co mówi św. Paweł o wartości czasu wolnego ?

■    Zapamiętaj :

34. Kiedy czas wolny wzbogaca człowieka ?

Czas wolny wzbogaca człowieka, gdy rozszerza jego zainteresowania, umacnia więzy rodzinne i koleżeńskie i gdy się go poświęca na służbę bliźniemu.

■    Zadanie :

1.    Zastanów się, które z wymienionych „hobby” tobie odpowiada.

2.    Opracuj plan twoich najbliższych wakacji według zasad poznanych w tej katechezie.

3.    Pomyśl, kiedy korzystanie z telewizji będzie dla ciebie pożyteczną rozrywką.

Dodaj komentarz