Litania małżonków

Litania małżonków

Kyrie elejson Chryste elejson Kyrie elejson

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Odpowiadamy: tak nam dopomóż Panie Boże – w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci

Abyśmy poprzez miłość potrafili być dla siebie darem…
Abyśmy zachowali lojalność wobec współmałżonka we wszystkich sprawach…
Aby miłość nasza wciąż dojrzewała, a my byśmy czuli się za nią odpowiedzialni…
Abyśmy codziennie na nowo umierali dla siebie a żyli dla współmałżonka…
Abyśmy „bycia jednym ciałem” nie skalali własnym egoizmem, ale potrafili je przeżywać w czystości…
Abyśmy bez konieczności nie rozstawali się na długo…
Abyśmy potrafili cieszyć się swoją współobecnością…
Abyśmy wzajemnie się nie oskarżali…
Abyśmy obdarzali się zaufaniem…
Abyśmy starali się wzajemnie rozumieć…
Aby uczciwość małżeńska pozwalała nam unikać cichych dni…
Aby nasze dialogi wspierały między nami komunię…
Abyśmy nie szukali w swych relacjach jednostronnych racji…
Aby różnice wynikające z odmienności płci były dla nas doświadczeniem jedności dwojga…
Abyśmy naszą wierność okazywali sobie poprzez uważne słuchanie siebie nawzajem…
Abyśmy potrafili dzielić się swoimi oczekiwaniami…
Abyśmy dostrzegali to, co jest w nas dobre i umieli za to dobro dziękować…
Abyśmy w pokorze uznawali prawdę o swoich słabościach i wzajemnie wspierali się w pracy nad nami…
Aby nie brakło nam odwagi i zapału do codziennej wspólnej modlitwy…
Abyśmy odpowiedzialnie wychowywali dzieci, którymi nas Bóg obdarzył…
Aby dom nasz był ostoją ciepła, spokoju, wzajemnej troski i gościnności…
Abyśmy potrafili być wdzięczni za tajemnicę miłości…
Abyśmy mieli świadomość, że miłość jest nam nie tylko dana, ale i zadana….

Niech miłość, uczciwość i wierność stoi na straży wszelkich pokus…
Niech miłość, uczciwość i wierność broni nas od oziębłości względem Boga, współmałżonka i bliskich…
Niech miłość, uczciwość i wierność będzie radością naszego wspólnego życia…
Abyśmy trwali w miłości, uczciwości i wierności dopóki nas śmierć nie rozdzieli…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Boże, Ty powiedziałeś „niedobrze być człowiekowi samemu” i ustanowiłeś święty związek kobiety i mężczyzny, udzielaj małżonkom swojego wszechstronnego wsparcia, prowadź bezpiecznie do szczęścia, które się nie kończy.
W. Jak na weselu w Kanie przemieniaj Panie nasze wysiłki i trudności w radość bycia darem dla drugiego.
K. Módlmy się… Boże, Wiekuista Miłości, Ty ”na początku” stworzyłeś człowieka na Swój obraz i podobieństwo, stworzyłeś mężczyznę i niewiastę, obdarowałeś ich sobą, swoją jednością i harmonią. Spraw prosimy, aby złączeni wzajemną miłością w swoich słowach i gestach naśladowali Ciebie, Swego Stwórcę, obdarzali się miłością bezinteresowną, we wszystkich sprawach byli dla siebie pomocą, wzajemnie się wspierali i nigdy ze sobą nie walczyli, nosząc w swych sercach obraz Miłości, która obdarza „od początku”. Amen

Dodaj komentarz