Joseph Alois Ratzinger

Joseph Alois Ratzinger

Nazwisko: Ratzinger
Imię/Imiona: Joseph, Alois
Znany też jako: Benedykt XVI, Benedictus XVI
Urodzony: 16 kwiecień 1927 (Marktl am Inn, Niemcy).

Joseph Alois Ratzinger – ur. 16 kwiecień 1927 w Marktl am Inn (Bawaria, Niemcy); teolog niemiecki, kardynał, papież Benedykt XVI; ojciec Joseph, matka Maria, siostra Maria, brat Georg.

Od 1941 roku należał do Hitlerjugend (wówczas było to obowiązkowe). W wieku 16 lat rozpoczął przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 został wcielony do Wehrmachtu. W roku 1945 został internowany w obozie dla jeńców wojennych jako niemiecki żołnierz. Zwolniony w czerwcu.

Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Monachijskim, w 1953 r. obronił pracę doktorską „Lud Boży w nauce św. Augustyna o Kościele”. W 1957 r. uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Teologia dziejów u św. Bonawentury”.

29 czerwca 1951 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez następne lata był pomocnikiem biskupa Fryzyngi (1957-1959) a następnie pełnił funkcję profesora w Bonn (1959-1969), Münster (1963-1966), Tybindze (1966-1969) oraz Ratyzbonie (od 1969 roku). W marcu 1977 roku papież Paweł VI nominował Ratzingera na arcybiskupa Monachium i Fryzyngi, w czerwcu zaś tego samego roku mianował kardynałem.

25 listopada 1981 otrzymał nominację na prefekta Kongregacji Nauki Wiary z rąk papieża Jana Pawła II. W 2002 r. został wybrany dziekanem Kolegium Kardynalskiego (od 1998 piastował urząd wicedziekana). Na tym urzędzie J. Ratzinger, nazywany „pancernym kardynałem” wystąpił przeciwko popularnej w Ameryce Łacińskiej „teologii wyzwolenia”, która próbowała łączyć elementy Ewangelii z marksizmem, ogłosił ostre potępienie małżeństw homoseksualnych i zganił „radykalny feminizm” jako ideologię, która podkopuje rodzinę i zamazuje naturalne różnice między mężczyzną i kobietą. Ustawy aborcyjne państw zachodnich nazwał „kulturą śmierci”. W latach 90. wystąpił przeciwko teologom, głównie w Azji, którzy widzieli w religiach niechrześcijańskich część Bożego planu zbawienia ludzkości. Jego zdaniem, tylko Kościół katolicki był właściwą drogą do pełnego zbawienia.

8 kwietnia 2005 roku kardynał Ratzinger celebrował mszę świętą podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II.

19 kwietnia 2005 w drugim dniu konklawe w czwartym głosowaniu, otrzymując 84 ze 115 głosów, został wybrany kolejnym papieżem. Przybrał imię Benedykt XVI.

W dniach 25-28 maja 2006 odbyła się pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski (a zarazem 9 wizyta w Polsce). Odwiedził Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę.

28 lutego 2013 zakończył swój pontyfikat, zostając emerytowanym papieżem. Ustąpił z urzędu jako pierwszy papież od czasów Grzegorza XII w 1415 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *