W co wierzyli pierwotni ludzie

W co wierzyli pierwotni ludzie

Pierwsze religie powstały około 5 000 lat temu. Wcześniej, pierwotni ludzie sądzili, że istnieją różne formy wierzeń w tzw. byty nadnaturalne. Uważa się też, że wierzenia pierwotne powstawały kolejno w następujących etapach:

  1. Wierzenia w nieosobowe moce duchowe – żywioły natury, kult mocy burzy lub morza.
  2. Wierzenia w osobowe duchy przodków, wszelkie kulty przodków miały przybierały formę błagań, aby zmarli nie czynili krzywdy żywym.
  3. Kolejno wyróżnia się wierzenia w „Wielkiego Ducha”, który według pierwotnych ludzi stworzył wszystko.
  4. Później ukształtowały się specyficzne formy wierzeń:
  • TOTEMIZM (wiara, że przedmiot lub istota żywa, a czasem zjawisko atmosferyczne, jest opiekunem danej społeczności)
  • ANIMIZM: oznacza przypisywanie różnym obiektom natury, zarówno ruchomym i nieruchomym (zwierzęta, drzewa, góry) ożywionych bytów duchowych (duszy, bóstwa). Człowiek też posiada duszę (ducha), która może opuszczać ciało przejściowo podczas snu i opuszcza na zawsze po śmierci. Animizm zapoczątkował magiczne rytuały hołdownicze i błagalne np. kult drzew. (wiara, że obiekty spotykane w naturze mają duszę)
  • Manizm:  kult zmarłych przodków – wiara, że ich dusza żyje po śmierci.
  • Różne religie świata – każde z wyznań zrzesza miliony wiernych. Przykłady najsłynniejszych religii: chrześcijaństwo, islam, buddyzm, judaizm, hinduizm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *