W eucharystycznej Ofierze Chrystusa i Kościoła dokonuje się zbawienie świata

W eucharystycznej Ofierze Chrystusa i Kościoła dokonuje się zbawienie świata

Czujesz się szczęśliwy, gdy jesteś komuś potrzebny, gdy inni w swoich planach naprawdę liczą na …