Liturgia Bierzmowania

Liturgia Bierzmowania

  1. Przedstawienie kandydatów do bierzmowania

Kapłan: Czcigodny ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii N.
Biskup: Czy …