Chrześcijanie w sakramencie bierzmowania otrzymują moc do wypełniania swych zadań

Chrześcijanie w sakramencie bierzmowania otrzymują moc do wypełniania swych zadań

Człowiek dobry chętnie dzieli się tym, co posiada, ze swoimi bliźnimi. Nie zamyka się w sobie, nie jest obojętny na los drugiego człowieka. Owszem, cieszy się, że może drugiemu dopomóc.…

Ludzie bierzmowani pełniej uczestniczą w posłannictwie Kościoła

Ludzie bierzmowani pełniej uczestniczą w posłannictwie Kościoła

W społeczeństwie ważne zadania powierza się ludziom dojrzałym i odpowiednio do tego przygotowanym. Sam też pragniesz być dorosłym i mieć wszystkie prawa, które mają starsi. Zdajesz sobie jednak sprawę, że do życia wśród …

Chrześcijanie w sakramencie bierzmowania otrzymują Ducha Świętego i jego dary

Chrześcijanie w sakramencie bierzmowania otrzymują Ducha Świętego i jego dary

Jesteś członkiem Kościoła. Również ciebie czekają wielkie zadania. Masz obowiązek swoim życiem przyczyniać się do tego, aby wszyscy ludzie stali się jedną rodziną Bożą, w której będą panowały pokój, sprawiedliwość …