Bogurodzica

Bogurodzica
W naszych kościołach, domach, a nawet przy drogach często umieszcza się obrazy i figury przedstawiające Jezusa wraz z Jego Matką. Dlaczego tak jest ? Kim Ona jest dla Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka ? Dlaczego tak często spotyka się właśnie takie figury i obrazy ?

„Narodził się z Maryi Dziewicy”

W czasie drugiej Mszy św. w uroczystość Bożego Narodzenia, a następnie w ósmym dniu od tej uroczystości, tj. 1 stycznia, w święto Macierzyństwa Najśw. Maryi Panny, czytamy tę samą Ewangelię. Mówi nam ona o Jezusie oraz o Jego Matce :
,,Poszli też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” (Łk 2, 16-20).
Pasterze zobaczyli Dzieciątko w żłobie, Maryję i Józefa, ale pouczeni przez Boga dostrzegli w Nim obiecanego Zbawiciela. Dziwili się, że to małe Dzieciątko jest Zbawicielem świata. Jednak wszystko, co słyszeli od aniołów, powtórzyli innym ludziom. Ewangelista podaje, że Maryja wysłuchała tych słów z uwagą, porównała je ze słowami anioła w czasie Zwiastowania i ze słowami św. Elżbiety. Zrozumiała jeszcze dokładniej, kim jest Jej Syn. Św. Łukasz w słowach Ewangelii opowiada nam, co Maryja i pasterze mogli zobaczyć, a co przyjmowali w wierze.
Kiedy czytamy tę Ewangelię w święto Macierzyństwa Najśw. Maryi Panny, zastanawiamy się, w co my wierzymy, gdy rozważamy Macierzyństwo Maryi.
Każde dziecko ma matkę. Ona je poczęła i urodziła, nadała mu imię, wychowuje i opiekuje się nim w sposób szczególny aż do wieku dojrzałego.
Maryja porodziła Jezusa po dziewięciu miesiącach, podobnie jak każda matka. W swoim macierzyństwie Maryja pozostała jednak dziewicą. Jezus nie miał ojca na ziemi. Józef był tylko Jego opiekunem i żywicielem. Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego, stała się Matką Zbawiciela, jak poucza nas św. Łukasz.
Pismo św. wiele razy nazywa Maryję „Matką Jezusa”. Ponieważ Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym i prawdziwym Bogiem, stąd mówimy o Maryi, że jest Matką Bożą albo Bogurodzicą.

Cześć Maryi jako Matki Boga

Lud Boży zaczął czcić Maryję jako -Matkę Boga od dawien dawna. Już na Soborze w Efezie, w roku 431, Kościół ogłosił uroczyście, że Maryja jest prawdziwą Matką Boga. To oświadczenie było wyrazem wiary całego Ludu Bożego. Tę samą wiarę wyrażają również starochrześcijańskie malowidła zachowane w katakumbach. Przedstawiają one obok Jezusa Jego Matkę, Maryję. Patrząc na te obrazy poznajemy wiarę pierwszych chrześcijan w łączność Matki z Synem w dziele zbawienia.
Polacy, którzy już od tysiąca lat wierzą w Chrystusa, czczą również Jego Matkę, Bogurodzicę. Ich wiarę oraz oddanie się w Jej opiekę wyraża najstarsza pieśń polska „Bogurodzica”. Pieśń ta przez długie wieki była niejako hymnem narodowym Polski. Śpiewali ją wszyscy, a zwłaszcza rycerze przed rozpoczęciem bitwy, np. pod Grunwaldem.

Jak odpowiem Bogu ?

Jezus narodził się z Maryi. Ona jako -Matka była dla Niego najbliższą osobą. Kochał Ją, a miłość swą okazywał w słowach i czynach.

A jak ty Ją kochasz ? W czym wyraża się twoja miłość do Matki Bożej ?

Okażesz swą miłość Maryi, gdy będziesz pełnił słowem i czynem wolę Jezusa, Jej Syna. Swą miłość ku Maryi wyrazisz przede wszystkim mocną wiarą w Jej Syna, Jezusa Chrystusa, i w Jej Boże Macierzyństwo, jak to uczynił papież Paweł VI :

„Wierzymy, że Najświętsza Maryja,
pozostająca zawsze Dziewicą,
była Matką Słowa wcielonego,
Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa,
złączona ścisłym i nierozerwalnym węzłem
z tajemnicą Wcielenia i Odkupienia”
(Credo Pawła VI).

■    Pomyśl:

1.    Jak Pismo św. nazywa Maryję ?
2.    Kim był dla Jezusa św. Józef ?
3.    Dlaczego sztuka chrześcijańska przedstawia Maryję obok Jezusa ?
4.    Kiedy obchodzimy uroczystość Macierzyństwa Matki Bożej ?
5.    Dlaczego wtedy je obchodzimy ?

■    Zapamiętaj:

24.    Dlaczego Maryję nazywamy Bogurodzicą ?
Maryję nazywamy Bogurodzicą, ponieważ jest Matką Jezusa, Boga-Człowieka.

25.    W czym uwidacznia się wiara Ludu Bożego w Macierzyństwo Maryi ?
Wiara Ludu Bożego w Macierzyństwo Maryi uwidacznia się w liturgii, w sztuce i literaturze.

■    Zadanie :

1.    Wyszukaj pieśni, które wielbią Macierzyństwo Maryi.
2.    Co mówi o Maryi najstarsza pieśń polska „Bogurodzica” ?
3.    Naucz się na pamięć modlitwy : „Pod Twoją obronę” i módl się jej słowami szczególnie w miesiącach maryjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *