Praca

Praca

Ludziom stawia się nieraz takie pytanie : „Gdybyś wygrał milion, czybyś dalej pracował ?” — Czy praca ma sens ?

Dla kogo pracujesz ?

Dla utrzymania życia własnego i rodziny

Człowiek podejmuje pracę, by zdobyć niezbędne środki do utrzymania siebie i swojej rodziny. Zaspokaja w ten sposób głód i pragnienie. Zapewnia sobie odzienie i dach nad głową. Umożliwia, ułatwia i umila sobie życie.
Już teraz myślisz o swoim zawodzie. W tym celu wybierasz odpowiedni kierunek szkoły, poważniej podchodzisz do obowiązków szkolnych, pracując nie tyle dla pochwały czy dobrego stopnia, ile dla zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. W ten sposób chcesz zapewnić sobie i twojej przyszłej rodzinie byt godny człowieka.

Dla osobistego rozwoju

Praca ma również wielkie znaczenie dla pełnego rozwoju osobowości ludzkiej. Kształtuje rozum człowieka, jego wolę, uczucia, jego sprawności fizyczne i duchowe — ujawnia nowe uzdolnienia i możliwości. Rozumna i sumienna praca przyczynia się w znacznym stopniu do wyrobienia charakteru, podczas gdy nieodpowiedni stosunek do pracy demoralizuje człowieka.

Dla wzajemnych kontaktów i służby braciom

Bóg stworzył człowieka jako istotę społeczną. Toteż i praca nie jest tylko sprawą osobistą, ale wartością społeczną. Łączy ludzi, ułatwia nawiązywanie kontaktów, wymianę usług. Dzisiaj ludzie chcą uzgadniać, organizować pracę całego społeczeństwa dla wspólnego dobra. Dlatego w planowaniu twojego zawodu powinieneś uwzględniać potrzeby społeczeństwa. Pomoże ci w tym poradnia zawodowa.
Każda praca jest ważna, uczy wzajemnej posługi i tworzy sposobność do jej okazania. Każda otwiera człowieka na potrzeby wspólnoty, w której żyje. I tak praca stróża czy murarza nie jest mniej wartościowa od pracy dyrektora instytucji czy inżyniera. Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, w którym jeden drugiemu jest potrzebny. Na cokolwiek spojrzysz w swoim otoczeniu, wszystko jest owocem czyjejś pracy. Wartość zaś pracy leży w tym, że wykonujemy ją z myślą o drugim człowieku, który z jej owoców będzie korzystał.

Dla postępu

Dzięki pracy człowiek odkrywa coraz to nowe tereny dla swego działania. Przyczynia się do postępu technicznego, gospodarczego i społecznego.
Każdy postęp rodzi nowe możliwości, praca już dokonana ułatwia następną. Im dalej się w niej posuwamy, tym staje się szybsza, sprawniejsza, owocniejsza i bardziej pożyteczna. W ten sposób praca czyni ziemię coraz lepszym mieszkaniem ludzi, a człowiek spełnia nakaz Boży : ,,Czyńcie sobie ziemię poddaną”.

Dla realizowania planu Bożego

Bóg stworzył prawa świata, według których wszystko żyje i rozwija się. On dał ziemi moc przedziwną, że dostarcza pokarmu zwierzętom i daje chleb człowiekowi. Wykonanie jednak swojego planu w szczegółach Bóg powierza ludziom. Wzywa ich do współpracy w doskonaleniu rzeczy stworzonych. Do tego zadania przygotował Bóg człowieka, obdarzając go rozumną wolą, zdolną poznać i wykonać zamiary Boże. Tak więc praca jest powołaniem wszystkich do współdziałania z Bogiem. Jest wyrazem zaufania, jakie Bóg okazał człowiekowi, stworzonemu na Jego obraz i podobieństwo.

Egoizm w pracy

Chociaż praca stanowi wielką wartość, spotykamy się często z niewłaściwym stosunkiem do niej.

Lenistwo, brak odpowiedzialności

Ciężko pracujący człowiek otrzymał po długich staraniach przydział na nowe mieszkanie. Cieszył się, że wreszcie będzie mógł wygodnie zamieszkać. Niestety, wnet się okazało, że nowe mieszkanie ma poważne braki. Centralne ogrzewanie nie funkcjonuje, u sąsiadów na piętrze pękła rura, woda zalała mieszkanie.
Ktoś zakupił nową szafę, która się nie zamyka. Ktoś inny znowu nabył odbiornik radiowy, który szybko się zepsuł. Właściciel nowo nabytego samochodu musiał po kilku tygodniach oddać go do stacji obsługi samochodowej itp.
Skąd się biorą te braki ? Z lenistwa i małego poczucia odpowiedzialności ludzi, którzy zbywali swoją pracę lub w niej oszukiwali.

Tylko pieniądze

,,Pragnę mieć dużo pieniędzy. Dlatego wybiorę taki zawód, który mi to zapewni”.
,,Pracuję dla pieniędzy”. Często można spotkać młodych ludzi, którzy tak myślą. Interesują się tylko jednym : jak uzyskać możliwie najwyższe zarobki.
U wielu ludzi zwyciężył dziś mit zapłaty za pracę : dniówki, akordy, pensje. Człowiek jest zagubiony w pogoni za zarobkiem. Staje się pracownikiem gorszym i w ten sposób odbiega od planu Bożego. Nic dziwnego, że taka praca nie daje mu zadowolenia, a społeczeństwu przynosi szkodę.
Widzisz zatem, że człowiek leniwy czy nieodpowiedzialny, czy też szukający tylko pieniędzy nie będzie miał nigdy właściwego stosunku do pracy. Źródłem zaś takiej postawy jest zawsze egoizm.

Możliwość naprawy

Chrystus pokonał grzech i wszystkie jego skutki przez swoją najwyższą miłość, okazaną przykładem własnej pracy i ciągłą służbą potrzebującym. Miłość tę posunął aż do oddania życia w ofierze za braci. Kiedy przygotowujemy się do uczestnictwa w Ofierze Chrystusa, w liturgii przygotowania darów modlimy się :
,,Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, który Tobie ofiarujemy, aby stał się dla nas Chlebem życia”.
Słowa te przypominają nam, że pracując uczestniczymy w Ofierze Chrystusa i w Jego zwycięstwie nad egoizmem. A udział w Eucharystii jest źródłem siły do przezwyciężania :  lenistwa, egoizmu, brakoróbstwa itp., które ujawniają się w nieodpowiedzialnym podchodzeniu do pracy.
Chrześcijanin zjednoczony z Chrystusem współdziała z innymi i pozostawia trwałe owoce, z których nieraz będą korzystać dopiero następne pokolenia. Pamięta jednak, że jego rzetelna praca, wykonywana w duchu Chrystusa, mimo odczuwanego trudu i zmęczenia, wpływa na właściwy stosunek do pracy innych ludzi i pomaga im odkrywać w niej te wartości, o których mówiliśmy.

Jak odpowiem Bogu ?

Przez chrzest jesteś związany z Chrystusem. — Do pracy powinieneś podchodzić po chrześcijańsku. Na modlitwy kapłana — z liturgii przygotowania darów ofiarnych odpowiadamy : „Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki”. Pomyśl, czy przez twoją pracę, którą wykonujesz, wielbisz Boga. Jak traktujesz swoją naukę ? Czy jest ona rzeczywiście twoim przygotowywaniem się do służby bliźniemu ? Co powinieneś zmienić w swoim dotychczasowym stosunku do pracy ?

,,Z Tobą wraz chcę dać na służbę życie swe.
W służbie tej przejść cały świat.
Z Tobą wraz chcę dać na służbę życie swe,
Ludziom być jak druh, jak brat.
Pójdę przez trud i znój,
Prowadź mnie droga swą,
Miłość Twą, radość Twą,
Śpiewać chcę, Boże mój”.
(Muz. i słowa : Soeur Sourire ; tłum. Irena Świda).

■    Pomyśl :

1.    Dla kogo człowiek podejmuje pracę ?

2.    Jakie wartości niesie z sobą dobrze wykonana praca ?

3.    Co uniemożliwia właściwy stosunek do pracy ?

4.    Jaka praca nie przynosi pożytku bliźniemu, a tobie zadowolenia ?

5.    Jaka powinna być twoja praca w szkole, aby cię przygotowała do przyszłej służby bliźnim ?

6.    Czym należy się kierować w wyborze zawodu ?

7.    Jaka modlitwa w czasie Mszy św. przypomina ci chrześcijańską wartość pracy ?

8.    Jakie znaczenie dla innych ludzi ma twoja rzetelna praca ?

■    Zapamiętaj :

32.    Co osiąga chrześcijanin przez swoją pracę ?

Chrześcijanin przez swoją sumienną pracę współdziała ze Stwórcą w doskonaleniu świata, a zjednoczony z Chrystusem służy bliźniemu.

33.    Jakie owoce przynosi praca chrześcijaninowi ?

Praca zabezpiecza chrześcijaninowi byt na ziemi, pomaga w rozwoju oraz upodabnia go do Chrystusa.

■    Zadanie :

1.    Po przemyśleniu tej katechezy zastanów się, jak powinien odpowiedzieć chrześcijanin na postawione we wstępie pytanie.

2.    Jeśli masz już wybrany zawód, zastanów się, jak możesz w nim służyć bliźniemu, społeczeństwu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *