Biografia guru

Biografia guru może posłużyć za decydujący element diagnozy, który pozwala ocenić autentyczność przedstawianego przez sektę nauczania.

W przekazywanej adeptom biografii prawdziwego duchowego mistrza nie pojawiają się żadne fakty niezgodne z rzeczywistością. Inaczej się dzieje w wypadku guru-oszusta, który tworzy legendę …