LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

litania krwi ChrystusaLITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże —                                               zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Krwi Chrystusa, …

Litania do Najświętszego Serca Jezusowego

litania serca JezusaLITANIA DO NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,                                         zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna …

Litania do Najświętszego Imienia Jezus

litania imienia JezusLITANIA DO NAJŚW. IMIENIA JEZUS

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas! Jezu wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże,                               zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga Żywego,…