Bóg objawia swoje miłosierdzie

syn marnotrawnyGdy zawinisz wobec rodziców, czujesz się źle. Boisz się utracić ich miłość. Czasem zwlekasz z wyjawieniem winy, ale pragniesz przebaczenia. Chcesz, aby rodzice twoi okazywali ci zrozumienie, aby ci przebaczyli. Jesteś również świadomy swoich win wobec Boga i pragniesz, aby Bóg ci przebaczył. Podobnie myślą i czują inni ludzie. Wszyscy pragną przebaczenia. Wierzą, że je otrzymują. Na czym opiera się to przekonanie ludzi ?

Opowieść z Księgi Jonasza

O swoim miłosierdziu poucza nas Bóg w opowieści zawartej w Księdze Jonasza.
W starożytnej Asyrii, w mieście Niniwie, mieszkali ludzie, którzy nie byli Izraelitami. Chociaż nie byli narodem wybranym i w dodatku bardzo grzeszyli, Bóg postanowił okazać im swoje miłosierdzie i ocalić ich od zguby. W tym celu posłał do Niniwy proroka Jonasza, aby wzywał ich do nawrócenia. Prorok Jonasz udał się tam wbrew swojej woli, ponieważ nie chciał nawrócenia Niniwy i ocalenia jej od zagłady. Gdy na wezwanie proroka Jonasza mieszkańcy Niniwy zaczęli pokutować, „zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej” (Jon 3, 10).
Jonasz nie był jednak zadowolony z miłosierdzia, jakie Bóg okazał mieszkańcom Niniwy. Księga Jonasza opowiada obrazowo, jak Bóg przekonał proroka o słuszności swego przebaczenia :
„Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego stronie wschodniej, tam uczynił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem po to, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem. Ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usechł. A potem, gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg gorący, wschodni wiatr. Słońce prażyło Jonasza w głowę, tak że osłabł. Życzył więc sobie śmierci i mówił : « Lepiej dla mnie umrzeć aniżeli żyć ». Na to Bóg rzekł do Jonasza : «Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu ?» Odpowiedział : « Słusznie gniewam się śmiertelnie ». Rzekł Bóg : « Tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął, a czyż Ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż sto dwadzieścia tysięcy ludzi ? »” (Jon 4, 5-11). W opowiadaniu o Jonaszu Bóg objawia, że jest miłosierny dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla narodu wybranego.

Bóg objawia miłosierdzie w historii Izraela

Swoje miłosierdzie, które ukazał w opowiadaniu o Niniwie, Bóg objawił przede wszystkim w historii narodu wybranego. Mojżesz nazywa Go Bogiem „miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność” (Wj 34, 6), ponieważ Bóg przebaczył Izraelitom, którzy nieraz nie zachowywali przymierza z Bogiem. Gdy grzeszyli, Bóg sam wzywał naród wybrany do nawrócenia, aby mógł mu okazać miłosierdzie.
„Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg ! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela?” (Ez 33, 11).
Kiedy zsyłał na nich kary i wydawało się Izraelitom, że Bóg opuścił ich na zawsze, przypominał im : „Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad tobą się ulitowałem, mówi Bóg, twój Odkupiciel” (Iz 54, 7-8).

Swoje miłosierdzie Bóg w pełni objawia w Jezusie Chrystusie

Najdoskonalej miłosierdzie Boże objawiło się w Jezusie Chrystusie, w całym Jego życiu, a zwłaszcza w Jego Męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Mówi nam o tym sam Bóg słowami św. Jana ewangelisty : „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Dzięki Jezusowi Chrystusowi otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów, dostąpiliśmy miłosierdzia Bożego i możemy ciągle o nie prosić.

Jak odpowiem Bogu ?

W trzecią niedzielę zwykłą (rok B) Bóg zwraca się do nas słowami czytania mszalnego z Księgi Jonasza. Przypomina nam o miłosierdziu doznanym niegdyś i wzywa nas dzisiaj do ufności i nawrócenia. Winieneś Bogu za to wdzięczność. Możesz ją wyrazić słowami psalmu :
„Miłosierny jest Bóg i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny.
Jak lituje się ojciec nad synami, tak Bóg się lituje nad tymi, co się Go boją. A łaskawość Boga na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów, nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania” (Ps 102, 8.13.17-18).

Pomyśl codziennie wieczorem, czy nie zawiniłeś wobec Boga przymierza i z ufnością proś Go o przebaczenie. A może komuś zrozpaczonemu opowiesz o Bogu miłosiernym ?

■    Pomyśl :

1.    O czym Bóg nas poucza w opowieści zawartej w Księdze Jonasza ?

2.    Jak Bóg objawił swe miłosierdzie w historii narodu wybranego ?

3.    W kim najdoskonalej objawiło się miłosierdzie Boże ?

4.    W jakim celu w trzecią niedzielę zwykłą (rok B) czytamy proroctwo Jonasza ?

■    Zapamiętaj:

55.    Czego pragnie miłosierny Bóg ? Miłosierny Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi.

56.    Przez kogo miłosierny Bóg przebacza nam grzechy ?

Miłosierny Bóg przebacza nam grzechy przez Jezusa Chrystusa.

■    Zadanie :

1.    Znajdź w Piśmie św. przykłady miłosierdzia Bożego.

2.    Czy potrafisz być miłosierny i przebaczyć twoim winowajcom ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *