I Litania do św. Ojca Pio

Litania ojca PioI Litania do św. Ojca Pio

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże -Duchu Święty Boże -Święta Trójco, Jedyny Boże -Święta Maryjo – módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże – Święty Ojcze Pio,
Wierny natchnieniom Ducha Świętego, Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa,
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa, Wierny naśladowco świętego Franciszka z Asyżu,
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela,
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami, Ozdobo zakonu franciszkańskiego, Niosący światu dobro i pokój,
Wybrane naczynie świętości i łaski, Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem,
Postrachu duchów piekielnych, Zdobywający serca prostotą i mocą słowa Bożego,
Nauczający bardziej przykładem niż słowem,
Wzorze miłości Boga i bliźniego, Spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Opiekunie cierpiących,
Pociecho nieszczęśliwych,
Znoszący upokorzenia z cierpliwością, Mężny wśród przeciwności, Wzorze franciszkańskiego ubóstwa, Wzorze czystości kapłańskiej,
Mężu doskonałego posłuszeństwa, Miłośniku życia ukrytego,
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji,
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa,
Możny nasz orędowniku u Boga,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Wysłuchaj…
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – Zmiłuj się…
–    Módl się za nami, święty Ojcze Pio,
–    Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *