Litania małżonków

Litania małżonków

Kyrie elejson Chryste elejson Kyrie elejson

Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu …