Jak odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego

Jak odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego jest to modlitwa jest modlitwą wielbiącą miłosierdzie Boga do grzeszników, jego łagodną miłość i zrozumienie dla słabych ludzi. Treść tej modlitwy została przekazana św. Siostrze Faustynie Kowalskiej w roku 1935 w Wilnie, podczas objawienia przez samego Jezusa.

Modlitwa ta jest bardzo prosta. Składa się z kilku modlitw, które odmawiane w odpowiedniej kolejności składają się na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Koronkę odmawia się przy pomocy różańca.

Na początku odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz.

Następnie wypowiadamy słowa modlitwy Zdrowaś Mario oraz Wierzę w Boga.

Na dużych paciorkach różańca odmawiamy jednokrotnie następująca modlitwę:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Następnie na 10 małych paciorkach:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie 3 razy wypowiadamy:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Dodaj komentarz