Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadzieją

Chrystus obdarza ludzi ochrzczonych nadzieją

Człowiek napotyka wciąż trudności. Zarówno u siebie, jak i u innych dostrzega egoizm, który niszczy najpiękniejsze zamierzenia. Niejednokrotnie staje bezradny wobec klęsk żywiołowych, chorób i cierpienia. Jest bezsilny wobec śmierci. Mimo olbrzymiego postępu w nauce, …

Chrystus ubogaca wiarę ochrzczonych dla dobra wszystkich ludzi

Chrystus ubogaca wiarę ochrzczonych dla dobra wszystkich ludzi

Przywódca narodu hinduskiego, Mahatma Gandhi, przyznał się, że żywi wielki szacunek dla Jezusa i Jego nauki. Stwierdził jednak, że chrześcijanie nie traktują swej wiary dość poważnie i nie zawsze postępują według wskazań …

Chrystus domaga się od przyjmującego chrzest prawdziwego nawrócenia

Chrystus domaga się od przyjmującego chrzest prawdziwego nawrócenia

Oto przyniesiono dziecko do chrztu. Przez posługę kapłana Chrystus jednoczy je ze sobą i obdarza je życiem Bożym. Dzieje się to za sprawą i pośrednictwem wspólnoty Kościoła, która przyjmuje to dziecko do …

Chrystus przez chrzest wprowadza człowieka w nowe stworzenie

Chrystus przez chrzest wprowadza człowieka w nowe stworzenie

Z pewnością chcesz, aby na świecie zwyciężyło dobro. Wierzysz, że zwycięstwo może być osiągnięte jedynie w Jezusie Chrystusie. Co należy zatem czynić, aby połączyć się z Chrystusem Zwycięzcą ?

Zanurzeni w śmierć …

Chrzest Polski jako uczestnictwo w obietnicy danej Abrahamowi

sw wojciechChrzest Polski jako uczestnictwo w obietnicy danej Abrahamowi

Znany zbieracz zabytków literatury polskiej, biskup Załuski, wybierał się właśnie w daleką drogę, kiedy jeden z jego domowników wniósł do pokoju stos książek znalezionych w jakimś klasztorze. Biskup już ubrany do drogi …