Modlitwa rodziców za dzieci

Modlitwa rodziców za dzieci.

Boże w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał …