Zauważ brata

Jesteśmy dumni z licznych osiągnięć techniki w XXI w. Owocem ich jest coraz większy dobrobyt materialny. Dużo słyszymy o tym że społeczeństwo troszczy się o człowieka. Tworzy przecież wiele instytucji społecznych zajmujących się człowiekiem : …