Cena życia

Co się dzieje, gdy człowiek ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi ? Rozpoczyna się wtedy gigantyczny wyścig ze śmiercią. Stawką jest życie człowieka. Ile ono wtedy kosztuje wysiłku …

Postęp a religia

Postęp a religia

Zastanawiasz się, jaki wybrać zawód, w jakim kierunku dalej się kształcić… Przez ten zawód będziesz chciał zapewnić sobie byt. Pragniesz ponadto, aby …

Skąd nasz ród

Nieraz przeżyłeś takie chwile, w których czułeś się dumny, że jesteś Polakiem. Może wtedy siedziałeś przed telewizorem lub słuchałeś radia i z wielkim przejęciem kibicowałeś …

Litania do Boga Ojca

Litania do Boga Ojca

Ojcowskie serce Boga – ukryj mnie
Opieko Ojcowskiej miłości – otaczaj mnie
Czułe dłonie Ojca – pieśćcie mnie
Światło Ojcowskich oczu – rozjaśniaj moje ciemności
Dotyku …

Zwycięskie życie

Wszyscy ludzie umierają. Wiem, że kiedyś i ja zakończę życie na tej ziemi. Wierzę jednak słowom Chrystusa, że cały świat będzie przemieniony w dniu Jego przyjścia w chwale. W niedzielnym …

Pan przychodzi

Ludzie dążą do poprawienia warunków swojego życia. Istnieje ciągły postęp, chociaż poszczególni ludzie umierają. Osiągnięcia pokoleń, które odchodzą, służą za punkt wyjścia dla pokoleń następnych. W ten sposób wysiłki poszczególnych …

Człowiek — Technika — Kultura

Człowiek — Technika — Kultura

Może interesują cię festiwale piosenki. Piosenka jest wyrazem piękna. Świadczy o twórczych i artystycznych zdolnościach człowieka. Stanowi ona cząstkę kultury narodowej. Znajduje ona wielu miłośników. …

Wspólnota państwowa

Wspólnota państwowa

Korzystasz już z niektórych praw państwowych, np. z prawa do nauki, do ochrony zdrowia, z komunikacji i wielu innych usług społeczno-kulturalnych. Państwo jest wspólnym dobrem obywateli, z którego …