Ku dojrzałości

Ku dojrzałości (dla chłopców)

Już wiele słyszałeś na temat miłości. O dziecku mówimy, że kocha swoich rodziców ; o rodzicach, że kochają swoje dzieci. Ludzie kochają swoich przyjaciół, ojczyznę. Ale istnieje także inna miłość, która łączy małżonków, zakochanych. O tej miłości śpiewa się wiele piosenek, pisze się wiersze i książki. Spotkasz i takich ludzi, którzy o miłości mówią z uśmieszkiem, żartobliwie, czasem bardzo dwuznacznie.
Może i ty darzysz kogoś sympatią. Jak wasza sympatia powinna wyglądać ?

Nie jesteś już dzieckiem

W człowieku wciąż zachodzą zmiany, ale najbogatsza jest w nie twoja młodość. Co się teraz u ciebie zmienia ? Co budzi się w tobie w stosunku do dziewcząt ?

Sympatia

Dostrzegasz sam, że przestajesz być dzieckiem. Masz już inne zainteresowania niż dawniej. Zmienia się także twój wygląd zewnętrzny. Coraz częściej zaglądasz do lustra. Chcesz budzić zainteresowanie i podobać się. Dostrzegasz także, że i dziewczęta się zmieniają. Coraz częściej rozmawiają o chłopcach i lubią, gdy chłopcy się nimi interesują. Między chłopcami i dziewczętami w twoim wieku powstają sympatie. Może i tobie imponuje, gdy dziewczęta lubią twoje towarzystwo, twoje żarty i dowcipy. Chętnie się też popisujesz swoimi umiejętnościami i chcesz, by koleżanki cię podziwiały.

Jesteś młody

Szukasz kogoś bliskiego. Szukasz kogoś, z kim mógłbyś porozmawiać o swoich sprawach : o czym myślisz, co zamierzasz, co planujesz na przyszłość. Dziewczyna także szuka towarzysza. Chce dzielić się z kimś swoimi myślami. Spotykacie się więc, rozmawiacie ze sobą. Poznajecie się wzajemnie. Nieraz dziewczyna z życzliwości zwraca chłopcu uwagę, żeby nie palił, nie używał słów niekulturalnych i żeby do niej i do koleżanek odnosił się z szacunkiem. Mądry chłopiec potrafi docenić te uwagi i zaczyna pracować nad tym, by się „podciągnąć”, by stawać się lepszym. W ten sposób między młodymi powstaje i rozwija się przyjaźń. Oboje wiele dobrego mogą dokonać dzięki tej przyjaźni. Ale nie możesz zapominać, że młodzieńcza sympatia i przyjaźń ma znaczenie również dla waszej przyszłości. Warunkiem rzetelnej przyjaźni między chłopcem i dziewczyną jest pewien dystans, wzajemny szacunek, delikatność i wielkie poczucie odpowiedzialności. Stąd chłopiec umie w razie potrzeby bronić swej sympatii, a sam tak ją szanuje, jak chciałby, by jego siostrę szanowali inni chłopcy. Zapewne zauważyłeś, że niektórzy chłopcy uważają spotykanie się z sympatią za rozrywkę, zabawę. Nie stać ich na szacunek, życzliwość i prawdziwą przyjaźń. Szukają tylko własnego zadowolenia lub zaspokojenia swojej ciekawości. Takim kolegom i opiniom na pewno potrafisz się przeciwstawić. Tylko chłopiec wysportowany, wesoły, dowcipny, a przede wszystkim rozumny i szlachetny może zaimponować dziewczynie. Ale takim trzeba się stać. Twoim zadaniem jest więc rozwijać w sobie te cechy i zalety, które w przyszłości uczynią z ciebie dobrego męża i ojca, odpowiedzialnego za swoją rodzinę.

A co z popędem ?

W twoim wieku sporo kłopotu mogą ci sprawiać przemiany, jakie zachodzą w twoim organizmie. Są to naturalne przejawy dojrzewania. Uczysz się o tym na specjalnych pogadankach w szkole. Różnie podchodzą- do tych spraw koledzy i różne są na ten temat opinie. Niektórzy mówią, że opanowanie popędu jest niemożliwe albo wręcz szkodliwe. Nieprawda ! Specjaliści, psychologowie i lekarze mówią, że opanowanie popędu jest konieczne do normalnego rozwoju młodego człowieka. Nieopanowanie zaś popędu i zbytnie rozbudzenie sfery erotycznej może spowodować różne nerwice i choroby.
Na straży prawdziwej miłości dwojga ludzi, dobra rodziny i dzieci stoi szóste przykazanie Boże : ,,Nie cudzołóż”. Przykazanie to wymaga od ciebie już teraz opanowania popędu seksualnego. Wszystkie jego nadużycia są grzechem.
Jeżeli w tych sprawach masz wątpliwości, dobrze byłoby, byś porozmawiał z kimś dorosłym, do kogo masz zaufanie. Może to być twój ojciec, wychowawca, ksiądz czy starszy, roztropny kolega. Natomiast wobec kolegów, którzy potrafią kpić czy żartować z sympatii dwojga ludzi, albo też z przejawów własnego dojrzewania, zajmij odważnie właściwe stanowisko. Powiedz im otwarcie, jaka jest życiowa prawda o człowieku, jego rozwoju, sympatii czy przyjaźni. Możesz w ten sposób pomóc niektórym kolegom w zajęciu właściwej postawy wobec dziewcząt. Pomocą dla ciebie i dla kolegów może być lektura odpowiednich książek.

Dla kogo ?

Często przychodzi ci na myśl pytanie : komu jest potrzebne moje opanowywanie siebie ? Już dziś pracujesz dla przyszłości, a mianowicie :

Dla małżeństwa — żony — dzieci

Wszystko, co przeżywasz, ma ogromne znaczenie dla twojej przyszłości. Umiejętność opanowywania popędu zapewni ci dochowanie wierności małżeńskiej. Szacunek i poczucie odpowiedzialności za dziewczynę przygotowuje cię do szanowania przyszłej towarzyszki życia. Należyte przeżycie sympatii i przyjaźni w młodości pozwoli ci kiedyś przeżyć prawdziwą miłość, uroczyście ślubowaną wobec Boga.
Miłość małżeńska nastawiona jest na potomstwo. Kiedy opanowujesz siebie, szanujesz dziewczęta, nie czynisz tego tylko dla siebie, tylko na dziś. Twój wysiłek ma cię uczynić człowiekiem w pełni dojrzałym i odpowiedzialnym za siebie, żonę, dzieci, za twoją przyszłą rodzinę.

Dla Kościoła i dla narodu

Prawdziwa miłość jest czymś więcej niż troską o swoje dobro czy dobro osób kochanych. Dwoje kochających się ludzi chętnie zdobywa się na wyrzeczenie, ofiarę czy poświęcenie. Małżonkowie są powołani do udziału w miłości, jaką Chrystus umiłował swój Kościół. Jezus oddał swe życie dla naszego zbawienia.

Gdy założysz rodzinę, twoja miłość powinna być w przyszłości taka, jak miłość Chrystusa do Kościoła. Twoje przyszłe małżeństwo jest podstawą rodziny chrześcijańskiej, zaś chrześcijańskie rodziny są podstawą Chrystusowego Kościoła, są „małym Kościołem”.

Twoja sympatia i wysiłek, aby opanować siebie i swój popęd, są bardzo ważnym etapem twojego życia. Zadaniem jego jest przygotować cię do zrozumienia, czym jest miłość ; przygotować cię do założenia rodziny, do służby ofiarnej swoim najbliższym, Kościołowi i narodowi.
Jak odpowiem Bogu ?
Cieszy cię to, że stajesz się coraz bardziej dojrzały. Przemiany, jakie w tobie następują, mają uczynić z ciebie w przyszłości męża i ojca odpowiedzialnego za swoją rodzinę.

Jak odnosisz się do dziewcząt ? Jak rozmawiasz o miłości narzeczonych… małżonków ? Czy nie podzielasz fałszywych poglądów na temat opanowania popędu ? Co czynisz, by opanować popęd ? Jakie stanowisko zajmujesz wobec pornografii ?

Czy próbowałeś rozmawiać z kimś dorosłym, zaufanym, w sprawach dotyczących twego dojrzewania ?

Podziękuj Chrystusowi za to, że powołał cię do takiej miłości, jaką on sam darzył wszystkich ludzi…

■ Pomyśl :

1.    Co świadczy o tym, że stajesz się człowiekiem dojrzałym ?

2.    Jakie przymioty chłopców cieszą się uznaniem dziewcząt ?

3.    W czym się przejawia prawdziwa sympatia między chłopcem a dziewczyną ?

4.    Jak będziesz rozmawiał z kolegami o dziewczętach, o sympatii ?

5.    Dlaczego potrzebne jest opanowywanie swego popędu ?

6.    Jakie przykazanie stoi na strażv prawdziwej miłości dwojga ludzi ?

7.    Dla czyjego dobra masz opanowywać swój popęd ?

■ Zapamiętaj:

18.    Przemiany, jakie w tobie następują, świadczą o tym, że przestajesz być dzieckiem. Do dziewcząt powinieneś się odnosić z szacunkiem i życzliwością, ponieważ w przyszłości będą one matkami.

19.    Gdy będziesz przeżywał trudności osobiste, związane z twoim rozwojem, nie bój się porozmawiać z kimś dorosłym : swoim ojcem, wychowawcą, księdzem (na spowiedzi lub poza spowiedzią) albo ze starszym, roztropnym kolegą.

20.    Prawdziwa miłość, do jakiej jesteś powołany, ma być taka, jak miłość Chrystusa do Kościoła. Polega ona na tym, że gotów będziesz dla dobra twojej przyszłej rodziny opanować swój popęd, zdobyć się na ofiary i wyrzeczenia, aby wszystkim było w niej dobrze.

Dodaj komentarz