Co to jest Księga Psalmów

Co to jest Księga Psalmów

Księga Psalmów jest to zbiór 150 pieśni religijnych. Są to wspaniałe hymny pochwalne, pieśni błagalne, pokutne, dydaktyczne, patriotyczne – religijne i wielu innych. Mają one różnych autorów, powstawały na przestrzeni XI do IV wieku przed naszą erą. Ponad siedemdziesiąt psalmów jest prawdopodobnie autorstwa króla Dawida.
Księga Psalmów dzieli się na pięć części, na podobieństwo pięcioksięgu. Psalmy na nasz ojczysty język przekładali wybitni poeci, między innymi Jan Kochanowski, Czesław Miłosz i Leopold Staff.
Sam termin psalm pochodzi od greckiego słowa psalmos. Oznacza to pieśń wykonywaną przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Psalmy biblijne to religijne pieśni Izraela, powiązane z liturgią świątyni, oraz z modlitwą w synagodze.
W liturgii kościoła psalmy zajmują bardzo ważne miejsce. Cechuje je głębia przeżyć religijnych, bogactwo emocjonalne i duże walory poetyckie.
Psalmy bardzo mocno wpłynęły na przemiany w poezji lirycznej. Poeci z różnych epok odwoływali się do ich formy oraz stylistyki.

Nie tylko w religii chrześcijańskiej występują psalmy. Liczne fragmenty Koranu mają formę która bardzo wyraźnie jest zbliżona do psalmów.

Dodaj komentarz