Jezus Chrystus objawia nam Ojca

Jezus Chrystus objawia nam Ojca

Gdyby cię ktoś zapytał, jaki jest Bóg, w którego wierzysz i o którym się tyle uczysz, co byś odpowiedział ?
Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, jest Stwórcą i Panem całego świata. Uczynił człowieka podobnym do siebie. Dał mu udział w panowaniu nad światem. Zaprosił go do wspólnoty życia ze sobą.
Bóg jest Panem Przymierza. Wybrał sobie Lud, z którym zawarł Przymierze i przez ten Lud chciał się objawić innym narodom.
Bóg objawia się ludziom we wszystkich swoich dziełach. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, jest wszechmocny, wielki i niepojęty. Jest miłosierny, a zarazem jest sprawiedliwy.
Taki objawił się Bóg już w Starym Przymierzu. Pełną prawdę o Bogu przyniósł nam jednak dopiero Jezus Chrystus. Co objawił nam o Bogu Jezus Chrystus ?

Bóg jest Ojcem i troszczy się o wszystko, co stworzył

Chrystus nauczając o Królestwie Bożym żąda od człowieka, by w swoim życiu więcej zabiegał o Królestwo Boże, aniżeli o swoje codzienne potrzeby. Bóg bowiem o nich pamięta.
„Przypatrzcie się ptakom w powietrzu : nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czy wy nie jesteście ważniejsi niż one ? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia ? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie ? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną : nie pracują ani przędą. A powiadam wam : nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodzie-wa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary ? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie : co będziemy jeść ? co będziemy pić ? czym będziemy się przyodziewać ? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo (Boga) i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 26-33).
Jezus objawia nam Boga jako kogoś bardzo nam bliskiego. Ukazuje Boga jako Ojca całego stworzenia, a przede wszystkim jako Ojca wszystkich ludzi. Bóg troszczy się jak najlepszy Ojciec o wszystko, co stworzył. Największą jednak troską i miłością otacza człowieka.
Bóg, którego objawia nam Chrystus, pragnie, byśmy się do Niego zwracali z największym zaufaniem, jak do dobrego Ojca (Mt 7, 7-11). On jest Ojcem miłosiernym. Nie odtrąca żadnego człowieka, który szczerze prosi o przebaczenie (por. Łk 15, 11-32).

„Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”

Jezus Chrystus objawił nam Ojca nie tylko po to, byśmy wiedzieli, jaki On jest. Kiedy Chrystus mówi nam o Ojcu, wzywa nas, abyśmy stawali się podobni do Niego, abyśmy Boga naśladowali :
„A Ja wam powiadam : Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują ; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie ; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie ? Czyż i celnicy tego nie czynią ? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie ? Czyż i poganie tego nie czynią ? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 44-48).
Bóg jest miłością. Kocha wszystkich i troszczy się nawet o najmniejsze stworzenie. Jest dobry. Ty jesteś Jego dzieckiem, winieneś także odnosić się z życzliwością i z dobrocią do tego wszystkiego, co Bóg stworzył. Gdy więc szanujesz roślinę, opiekujesz się zwierzętami, a przede wszystkim gdy jesteś dobry dla drugiego człowieka, wtedy prawdziwie odpowiadasz na wezwanie Chrystusa. Wtedy naśladujesz Boga jako najlepszego Ojca.
Bóg jest Ojcem miłosiernym. Przebacza ludziom ich grzechy. Ty jesteś Jego dzieckiem, powinieneś więc również przebaczyć i darować winy tym, którzy cię obrazili. Gdy tak postępujesz, wtedy najbardziej upodabniasz się do miłosiernego Boga.

Jak odpowiem Bogu ?

Bóg, którego Jezus Chrystus nam objawił jako najlepszego Ojca wszystkich ludzi, jest także twoim Ojcem. Uczynił cię swoim dzieckiem, obdarował swoim życiem. Zaprosił do współpracy w rozwijaniu Królestwa Bożego na ziemi. Stale troszczy się o ciebie. Chce, abyś się rozwijał, pogłębiał swoją wiedzę, a przede wszystkim abyś stawał się coraz lepszy.
W siódmą (rok A) i ósmą (rok C) niedzielę zwykłą słyszysz w kościele wezwanie Chrystusa skierowane do ciebie, abyś naśladował Boga Ojca w miłości do wszystkiego, co stworzone. Jak odpowiadasz na to wezwanie ?
Bóg kocha ciebie i innych. Jaki dla nich jesteś ? Bóg przebacza wszystkim. Czy ty potrafisz przebaczać koledze, bratu ? Zaproszenie Chrystusa, abyś postępował podobnie jak Bóg Ojciec, niech ci przypomina pieśń :
„Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
W jedno nas zgromadziła miłość Chrystusa,
Weselmy się w Nim i radujmy.
Z pokorą szczerą miłujmy Boga,
Z czystego serca miłujmy się nawzajem.
Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
A w pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego

■    Pomyśl:

1.    Co potrafisz powiedzieć o Bogu, w którego wierzysz ?
2.    Co Chrystus mówi o Bogu wzywając nas do troski o Królestwo Boże ?
3.    Do czego wzywa ciebie Chrystus nauczający o Bogu jako Ojcu ?

■    Zapamiętaj:

14.    Co objawił nam Jezus o Bogu jako naszym Ojcu ?
Jezus objawił nam, że Bóg jest naszym najlepszym i najmiłosierniejszym Ojcem.

15.    Do czego Chrystus wzywa nas w nauce o naszym najlepszym Ojcu ?
Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy postępowali podobnie jak dobry i miłosierny Bóg.

■    Zadanie :

1.    W Kazaniu na Górze (Mt 5, 6, 7) wyszukaj i wypisz te zdania, w których Jezus nazywa Boga Ojcem.
2.    Przeczytaj uważnie modlitwę „Ojcze nasz” i napisz, do czego nas ona zobowiązuje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *