Skąd nasz ród

Nieraz przeżyłeś takie chwile, w których czułeś się dumny, że jesteś Polakiem. Może wtedy siedziałeś przed telewizorem lub słuchałeś radia i z wielkim przejęciem kibicowałeś za polską drużyną piłki nożnej lub innej dyscypliny sportowej. Bardzo zależało ci na tym, żeby właśnie Polacy wygrali, a nie inni.
Są jednak tacy wśród Polaków, którzy niewiele troszcząc się o sprawy naszego narodu, z lekkim sercem opuszczają Polskę. Czyżby naród dla nich nie stanowił żadnej wartości ? A czym jest naród w takim razie dla ciebie ?

Naród polski tworzy wartości Kulturowe.

Jesteś Polakiem. Z narodem polskim, do którego należysz, jesteś związany przez to wszystko, co od niego otrzymujesz. Wychowujesz się w kulturze, która tworzy i rozwija się już ponad tysiąc lat. Kształcisz i rozwijasz swój ojczysty język przez poznawanie literatury polskiej, którą stworzyli poeci i pisarze. Im zawdzięczamy bogactwo i piękno naszego języka.
Korzystasz z bogatego dorobku kultury: polskich muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, architektów. Życie rodzinne i towarzyskie, szkoła, radio i telewizja, kino i teatr przekazują ci te wartości, które tworzyli Polacy. Źródłem i natchnieniem ich twórczości było to wszystko, czym żył i żyje naród polski. To wszystko, co ciebie kształci i ubogaca, zawdzięczasz całemu narodowi. On również przekazuje ci dorobek kultury innych narodów i włącza do wielkiej rodziny ludzkiej.

Ekonomiczne.

Uświadamiasz sobie, że inaczej wyglądał nasz kraj przed setkami lat. Dużo w nim było szumiących puszcz, a mało wiosek i jeszcze mniej miast. Jak prymitywnie wyglądały te wioski i miasta w porównaniu z dzisiejszymi ! Teraz na naszej ziemi istnieje dużo nowoczesnych miast. A wioski również coraz bardziej korzystają z nowoczesnych zdobyczy cywilizacji. Kraj nasz przecinają tysiące kilometrów linii kolejowych i autostrad. Na ziemi polskiej powstaje coraz więcej zakładów przemysłowych. To wszystko nasze. To wszystko tworzy wspólnym wysiłkiem cały naród polski, do którego ty należysz. Tworzy to dla naszego dobra. Wysiłek całego narodu sprawia, że możesz coraz wygodniej żyć, mieszkać, podróżować, lepiej się ubierać.

Naród polski broni swych wartości.

Kulturowych i ekonomicznych.

Nasz naród w ciągu swego istnienia nie tylko tworzył swoją kulturę, ale musiał nieraz drogo płacić za jej obronę. Niejednokrotnie wrogowie chcieli zniszczyć naszą bogatą przeszłość, całą naszą kulturę i dorobek gospodarczy. Wywozili i rabowali dzieła sztuki, prowadzili gospodarkę rabunkową. Ale naród nasz bronił się przed tym. Po ostatniej zaś wojnie z jeszcze większym poświęceniem przystąpił do odbudowy kraju ze zniszczeń. Nie tylko odbudowuje i tworzy nowe zakłady przemysłowe, ale wkłada dużo wysiłków w odbudowę zabytków.

Wolności.

Żyjemy dzisiaj w spokoju, mówisz po polsku, chodzisz do polskiej szkoły, uczysz się historii kraju rodzinnego, widzisz w klasach i urzędach godła narodowe.
Gdy zasiadasz przy stole w rodzinnym domu, nawet na myśl ci nie przyjdzie, że mogłoby przyjść gestapo po twojego ojca, nie boisz się łapanki na ulicy i wywiezienia do pracy przymusowej.
Cieszysz się wolnością, ale nie wolno ci zapomnieć, że okupiło ją życiem sześć milionów Polaków w czasie ostatniej wojny. A ilu rodaków oddało życie za twoją wolność, którą się dziś cieszysz, w ciągu dziesięciu wieków naszej historii !

Naród polski bogaci życie ludzkości i Kościoła powszechnego.

Wkład w dobro ludzkości.

Chociaż nasz naród nie należy do największych na świecie, jednak może poszczycić się tym, że przyczynił się do ogólnego postępu ludzkości. Broniliśmy wolności własnej i cudzej. Walczymy o szacunek dla godności człowieka.
Ignacy Domeyko w wieku XIX w Chile, jako mineralog i geolog, opracował naukowe podstawy eksploatacji bogactw mineralnych i zorganizował nauczanie oparte na najnowszych metodach. Trzeba pamiętać, że Mikołaj Kopernik należał do trzeciego pokolenia wybitnych astronomów i matematyków krakowskich w XV wieku, których ceniono w całym ówczesnym świecie. Pawła Włodkowica można uważać za prekursora, czyli za poprzednika twórców prawa międzynarodowego. Andrzej Frycz Modrzewski w wieku XVI, dzięki swemu dziełu ,,0 poprawie Rzeczypospolitej”, stanął w rzędzie pionierów nowożytnej nauki europejskiej o państwie i prawie. To są tylko niektóre przykłady z przeszłości. Ale i dzisiaj naród polski współpracuje z całą ludzkością nad rozwojem wiedzy i kultury.

Wkład w życie Kościoła.

Każde dobro dokonane dla pożytku ludzkości jest wkładem w życie Kościoła, który ma za zadanie czynić ludzi szczęśliwymi przez głoszenie prawdy i zbliżenie ich przez nią do Boga.
Pozostaliśmy przez wieki wierni Chrystusowi, chociaż nie byliśmy i nie jesteśmy wolni od wielu wad przeciwnych Ewangelii. Wyróżniamy się wielką czcią dla Matki Bożej. W każdym domu wierzącego Polaka jest Jej obraz, a wielu chrześcijan polskich nosi medalik maryjny. Mamy również wiele sanktuariów maryjnych. Nasze odrodzenie religijne po tragedii ostatniej wojny dokonuje się dzięki kultowi Maryi. Znalazł on wyraz w Wielkiej Nowennie i w Krucjacie Miłości. Cechą naszej polskiej religijności jest również nabożeństwo do Męki Pańskiej. U nas w Polsce powstały i przez wieki przechowały się ,,Gorzkie żale”. U nas również, szczególnie w okresie wielkiego postu, odprawia się zbiorowo i indywidualnie „Drogę Krzyżową”.
W naszym kraju umieliśmy szanować przekonania religijne ludzi innych wyznań. Stąd w historii naszej nie spotykamy wojen religijnych.
Owocem ewangelicznego postępowania wierzących Polaków są święci i błogosławieni, wywodzący się z różnych stanów i zawodów, tak ze stanu królewskiego, jak i robotniczego.
Tak więc Kościół w Polsce przyczynia się do skuteczności misji całego Ludu Bożego.

Jak odpowiem Bogu ?

Silne są więzy, które łączą ludzi tego samego narodu. Jesteś Polakiem i jesteś też chrześcijaninem złączonym z Chrystusem, a przez Niego z całym Ludem Bożym.
Jaki jest twój stosunek jako Polaka i chrześcijanina do swojego narodu ? Czy znasz i cenisz historię Polski, jej kulturę, jej zabytki narodowe ? Czy zdajesz sobie sprawę, co zawdzięczasz swemu narodowi ?
Jak się przygotowujesz do przyszłej pracy dla dobra polskiego narodu ? A ty, jak mógłbyś wzbogacić życie narodu i Kościoła w Polsce ?
Przemyśl słowa przyrzeczenia :
„Wielka Boga Człowieka Matko ! Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo świata i Polski Królowo ! Wzywamy pokornie Twojej pomocy w walce o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy daru łaski, jako źródła życia Bożego. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świętością Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego. Przyrzekamy zdobywać cnoty : wierności, sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
Prowadź nas i całą Polskę do Ojczyzny niebieskiej, a u progu nowego życia sama okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twego”.

■    Pomyśl :

1.    Co zawdzięczasz narodowi polskiemu w dziedzinie kultury i w dziedzinie zapewnienia warunków do życia ?

2.    Jak naród polski bronił i broni swoich wartości kulturowych i ekonomicznych ?

3.    Co czynił naród polski dla obrony swojej wolności ?

4.    Z czego możesz być dumny jako Polak ?

5.    Jaki jest wkład narodu polskiego w kulturę ogólnoludzką?

6.    Co lokalny Kościół polski dał Kościołowi powszechnemu ?

■    Zapamiętaj:

Co człowiek zawdzięcza swojemu narodowi ?

Swojemu narodowi człowiek zawdzięcza język, zwyczaje narodowe, religijność, wyrosłe z historii i kultury narodu, które kształtują charakter narodowy.

Co winien człowiek swojemu narodowi ?

Człowiek winien poznać i szanować dorobek poprzednich pokoleń, a swoją pracą rozwijać go dla dobra swojego narodu i całej ludzkości.

■    Zadanie :

1.    Podaj z literatury i z historii bohaterów, których postępowanie świadczy o miłości narodu polskiego.

2.    Staraj się poznać zabytki w twojej okolicy i zastanów się, jak mógłbyś się przyczynić do ich zachowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *