NOWENNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

nowenna matki boskiej nieustajacej pomocyNOWENNA DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

Łaskami słynący obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy czczony był od niepamiętnych czasów na wyspie Krecie. W XV wieku przeniesiony został do Rzymu, gdzie znajduje się obecnie w kościele ojców Redemptorystów. Kopię tego obrazu są w kilku świątyniach Śląska Cieszyńskiego.

Modlitwa wstępna.

O Matko Nieustającej Pomocy! Z największy ufnością stajemy dzisiaj przed Twoim obrazem, aby przedstawić Ci nasze prośby i błagać o Twoją pomoc. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela, na Jego Mękę na krzyżu dla naszego zbawienia. Syn Twój umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Otaczaj nas, swoje duchowne dzieci, nieustającą opieką. Widzisz nasze trudności, potrzeby, cierpienia, błagamy Cię, wspieraj nas, umacniaj i prowadź bezpieczną drogą życia. Bądź zawsze z nami, a zwłaszcza w chwilach trudnych, w dniach duchowego załamania, w dniach zwątpienia i choroby, w dniach kryzysu rodzinnej miłości. Prowadź nas wtedy do Źródła naszej nadziei, do Syna Twego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wspólne uczczenie Matki Bożej.

K. Królowo nieba i ziemi.

W. Wspieraj nas, Matko Nieustającej Pomocy!

Jutrzenko trwałego pokoju,
Podporo świętego Kościoła,
Przewodniczko wszystkich chrześcijan,
Siło naszej wiary,
Nadziejo zrozpaczonych,
Przykładzie miłosierdzia,
Opiekunko naszych rodzin,
Strażniczko dzieci i młodzieży,
Podporo wdów,
Umocnienie słabych i upadających,
Uzdrowienie chorych,
Zbawienie umierających.

Wspólne podziękowania.

K. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze!

W. Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy!

Za Twą macierzyńską miłość,
Za Twą wielką dobroć,
Za okazane nam miłosierdzie,
Za wyzwolenie nas z mocy grzechu,
Za podtrzymanie wątpiących,
Za pocieszenie strapionych,
Za obdarzenie nadzieją rozpaczających,
Za uzdrowienie chorych,
Za umocnienie na duchu umierających,
Za wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Wspólne prośby.

K. O Maryjo, usłysz prośby nasze!

W. Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy!

Za błądzących, abyś ich sprowadziła na drogę prawdy,
Za płaczących i strapionych, abyś ich pocieszała,
Za kuszonych, abyś ich strzegła od grzechu, Za upadających, abyś ich skłoniła do poprawy,
Za nałogowych grzeszników, abyś im wyjednała nawrócenie,
Za biednych i potrzebujących, abyś im zesłała pomoc bliźnich,
Za sieroty i opuszczonych, abyś im była Matką,
Za chorych, abyś ich obdarzyła zdrowiem i cierpliwością,
Za ludzi w podeszłym wieku, abyś im pomogła nieść ciężar starości,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Modlitwa osobista do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Pomnij, o najmiłościwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekający się pod Twoją obronę, błagający Twej pomocy, proszący o Twoje wstawiennictwo, został przez Ciebie opuszczony. Ożywiony tą ufnością, o Panno nad pannami i Matko, biegnę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, jako żałujący grzesznik staję w pokorze przed Tobą. Matko Słowa wcielonego, nie gardź moimi słowami, ale łaskawie wysłuchaj. Amen.

(św. Bernard)

+

O Pani moja, o Matko moja! Pomnij, że jestem Twój. Zachowaj, broń mnie jako własność Twoją.

Dodaj komentarz