Modlitwa do św. Szymona

Modlitwa do św. Szymona

Święty Szymonie, który kochałeś Boga prawdziwą miłością i na wierze oparłeś swoje życie! Świadku Ewangelii, głosicielu Imienia Jezus, czcicielu Maryi Panny, wierny synu świętego Franciszka, otocz opieką matki, by były szczęśliwe, umacniaj nauczycieli, by umieli wymagać i kochać, patronuj młodzieży poszukującej sensu i prawdy, a synów marnotrawnych prowadź w ramiona Ojca. Wszystkich, którzy się do Ciebie uciekają, racz wysłuchać i Bogu przedstawić. Amen.

Dodaj komentarz