Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Matko Boska…
Matko Miłosierdzia…
Matko Wszechmocy…
Tronie Łaski Bożej…
Pośredniczko naszego zbawienia…
Arko wiecznego pokoju…
Wsparcie w naszych nieszczęściach…
Podporo Kościoła…
Siło naszej wiary…
Potęgo niezwyciężona dla piekła…
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony…
Przewodniczko chrześcijan…
Miłośniczko serc czystych…
Kotwico naszej nadziei…
Ucieczko uciśnionych…
Pocieszycielko strapionych…
Obrończyni grzeszników…
Porcie rozbitków…
Nadziejo zrozpaczonych…
Opiekunko rodzin…
Strażniczko młodzieży…
Podporo wdów…
Matko sierot…
Zbawienie umierających…
Pani naszych losów…
Bramo do przybytków niebieskich…
Królowo nieba i ziemi…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłj się nad nami.

O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy
i uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się:
Niepokalana Dziewico, która raczyłaś swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudzić naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią, wspieraj Kościół święty, zachowaj i pomnażaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, dodawaj siły pracującym i otwórz niebo dla umierających. Bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz