Chrystus obecny w słowie podczas Mszy świętej wzywa Kościół do współpracy w dziele zbawienia

Chrystus obecny w słowie podczas Mszy świętej wzywa Kościół do współpracy w dziele zbawienia

Niektórzy ludzie często spóźniają się na Mszę św. Dlaczego tak się …