Co to jest diecezja

Co to jest diecezja

Diecezja

Diecezja to pojęcie, które jest związane z Kościołem Katolickim. To właśnie tutaj mówi się o konkretnych diecezjach. Jest to przede wszystkim zgrupowanie kilku parafii, które są położone obok siebie i powinny ze sobą współpracować. Zawsze wyznacza się też księdza diecezjalnego, który powinien tym wszystkim dowodzić. Co miesiąc organizuje się także msze diecezjalne ze spotkaniem, chociaż to zależy już od konkretnych diecezji. Ksiądz diecezjalny musi wiedzieć, co dzieje się na danym obszarze, bo tylko wtedy może przekazać tę wiedzę dalej, na tak zwanych zjazdach diecezjalnych. Niższym pojęciem od diecezji jest dekanat. Dekanaty są znacznie mniejsze i wchodzą w skład diecezji.

Całość skonstruowana jest tak samo: są zjazdy dekanatu, na których omawia się ważne sprawy dla kilku parafii. Taki podział jest bardzo ważny w Kościele, bo dzięki temu można jakkolwiek kontrolować pracę księży proboszczów i wikarych na danym obszarze. Takie zarządy istnieją też dla ludzi – jeśli mają oni jakiekolwiek wątpliwości, zawsze mogą napisać czy skonsultować się z tym, który przewodzi dekanatowi lub diecezji. Jeśli to nie pomoże, zawsze można udać się jeszcze wyżej i próbować kontaktować się z kimś ponadto. Tak samo jest z systemem sądów w Polsce więc nie ma się co dziwić, że właśnie tak podzielono wiernych w Kościele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.