Litania pokory

Litania pokory

Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być cenionym
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być lubianym
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być wysławianym
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby odbierać zaszczyty
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być chwalonym
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia,
aby wybrano mnie przed innymi
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby zasięgano mojej rady
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być uznanym
O Jezu, cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed poniżeniem
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed wzgardą
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed skarceniem
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed zapomnieniem
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed wyśmianiem
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed skrzywdzeniem
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed podejrzeniem
Wyzwól mnie, Jezu ze strachu przed odrzuceniem
I także, Jezu daruj mi tę łaskę, bym pragnął
I aby inni byli więcej kochani, niż ja
I aby inni mogli być wyżej cenieni ode mnie,
I aby w oczach świata inni wygrywali, a ja bym przegrywał
I aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony
I aby inni byli chwaleni, a ja bym był niezauważony
I aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie
I aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie
O ile tylko ja będę tak święty, jak powinienem.
O Jezu cichy i pokornego serca, wysłuchaj mnie

Dodaj komentarz