Litania do Najświętszego Serca Jezusowego

litania serca JezusaLITANIA DO NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,                                         zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,…

LITANIA DO ŚW RITY

litania sw Rita

Litania do św Rity

Litania do Św. Rity wychwala jej wytrwałość, nieograniczoną miłość do Boga, całkowite oddanie i podporządkowanie się Jemu. Podczas modlitwy wyrażamy swój podziw nad bezgranicznym zaufaniem, jakim …

Litania pokory

Litania pokory

Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być cenionym
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być lubianym
Wyzwól mnie, Jezu z pragnienia, aby być wysławianym
Wyzwól mnie, Jezu z …