LITANIA DO ŚW RITY

litania sw Rita

Litania do św Rity

Litania do Św. Rity wychwala jej wytrwałość, nieograniczoną miłość do Boga, całkowite oddanie i podporządkowanie się Jemu. Podczas modlitwy wyrażamy swój podziw nad bezgranicznym zaufaniem, jakim obdarzyła Ona Boga.

Litania do św Rity

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże,           zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady,      módl się za nami

Święty Józefie,

Święty Augustynie,

Święta Moniko,

Święta Rito,

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Obrono i ucieczko opuszczonych,

Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,

Przykładzie łagodności i pokory,

Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,

Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,

Ozdobo zakonu augustiańskiego,

Różo miłości,

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,

Oblubienico Jezusa cierpiącego,

Święta Rito cierniem z korony Chrystusa zraniona,

Święta Rito raną na czole ozdobiona,

Święta Rito pełna ufności w Opatrzność Bożą,

Święta Rito w pełni Bogu poświęcona,

Święta Rito potężna orędowniczko u Jezusa,

Święta Rito cudami przez Boga wsławiona,

Święta Rito zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej,        uproś nam święta Rito

Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,

Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,

Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,

Abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali,

Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,

Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,

Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach        wspomagaj nas święta Rito

We wszystkich niebezpieczeństwach,

We wszystkich potrzebach i uciskach,

W każdym smutku i przeciwności,

W krzyżu i cierpieniu,

W godzinie śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami    święta Rito

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Ojcze Niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w Męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły, do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz