Litania do Najświętszego Imienia Jezus

litania imienia JezusLITANIA DO NAJŚW. IMIENIA JEZUS

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Jezu, usłysz nas! Jezu wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże,                               zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga Żywego,

Jezu, odblasku Ojca,

Jezu, jasności światła wiecznego,

Jezu, królu chwały,

Jezu, słońce sprawiedliwości,

Jezu, Synu Maryi Panny,

Jezu najmilszy,

Jezu przedziwny,

Jezu, Boże mocny,

Jezu, Ojcze na wieki,

Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu, najmożniejszy,

Jezu, najcierpliwszy,

Jezu, najposłuszniejszy,

Jezu, cichy i pokornego serca,

Jezu, miłośniku czystości,

Jezu, miłujący nas,

Jezu, Boże pokoju,

Jezu, dawco życia,

Jezu, cnót przykładzie,

Jezu, pragnący dusz naszych,

Jezu, Boże nasz,

Jezu, ucieczko nasza,

Jezu, Ojcze ubogich,

Jezu, skarbie wiernych,

Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,

Jezu, mądrości przedwieczna,

Jezu, dobroci nieskończona,

Jezu, drogo i życie nasze,

Jezu, wesele Aniołów,

Jezu, królu Patriarchów,

Jezu, mistrzu Apostołów,

Jezu, nauczycielu Ewangelistów,

Jezu, męstwo Męczenników,

Jezu, światłości Wyznawców,

Jezu, czystości Dziewic,

Jezu, korono wszystkich Świętych,

Bądź nam miłościw — przepuść nam, Jezu!

Bądź nam miłościw — wysłuchaj nas, Jezu!

Od zła wszelkiego                       wybaw nas, Jezu!

Od grzechu każdego

Od gniewu Twego

Od sideł szatańskich

Od ducha nieczystości

Od śmierci wiecznej

Od zaniedbania natchnień Twoich

Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego

Przez narodzenie Twoje

Przez dziecięctwo Twoje

Przez najświętsze życie Twoje

Przez trudy Twoje

Przez konanie w Ogrójcu i mękę Twoją

Przez krzyż i opuszczenie Twoje

Przez omdlenie Twoje Przez śmierć i pogrzeb Twój

Przez zmartwychwstanie Twoje

Przez wniebowstąpienie Twoje

Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu

Przez radości Twoje Przez chwałę Twoją

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu!

Jezu, usłysz nas! Jezu, wysłuchaj nas!

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone, daj nam, prosimy, uczucie swej boskiej miłości, abyśmy Cię z całego serca, usty i uczynkiem miłowali i nigdy nie przestawali wielbić.

Racz nas obdarzyć, Panie, ustawiczną bojaźnią i miłością świętego imienia Twego, albowiem nigdy nie odmawiasz swej opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz