LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

litania loretanskaLITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo —                           módl się za nami!

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko Kościoła,

Matko łaski Bożej,              módl się za nami!

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,              módl się za nami!

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,             módl się za nami!

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,       módl się za nami!

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowne.,

Wieżo Dawidowa,                    módl się za nami!

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,          módl się za nami!

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo patriarchów,        módl się za nami!

Królowo proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,            módl się za nami!

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Różańca św.

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, —    przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata —    wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  —   zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Pod Twoją obronę, uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Jedna myśl w temacie “LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *