LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

litania ducha swietegoLITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże Duchu Święty mądrości,

Duchu Święty rozumu,

Duchu Święty umiejętności,

Duchu Święty rady,

Duchu Święty męstwa,

Duchu Święty pobożności,

Duchu Święty bo jaźni Bożej,

Duchu Święty, światło proroków i apostołów, Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,

Bądź nam miłościw — przepuść nam, Duchu Święty, Boże!

Bądź nam miłościw — wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże!

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże — wybaw nas Duchu Święty, Boże!

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,

Od zatwardziałości serca,

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli;

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od potępienia wiekuistego,

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,

Przez przyjście Twoje w językach ognistych, My grzeszni, Ciebie prosimy wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże!

Abyś Kościołem Twym świętym rządzić i zachować go raczył, Ciebie prosimy — wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże!

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,

Abyś nas w łasce Twojej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże!

W. I Ducha prawego odnów we wnętrzu moim.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Przybądź, Duchu Święty! Racz napełnić serca Twoich sług wiernych i zapal w nich ogień miłości swojej, który wszystkie narody zgromadziłeś w jedności wiary, iżby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i chroniła je od wszelkiego złego.

W. Amen.

Dodaj komentarz