LITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

litania swietychLITANIA DO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

albo:

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo — módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

Święci Michale, Gabrielu i Rafale — módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie,

Święty Abrahamie — módl się za nami.
Święty Mojżeszu,
Święty Eliaszu,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy — módlcie się za nami.
Święci Piotrze i Pawle,

Święty Andrzeju — módl się za nami.

Święci Janie i Jakubie — módlcie się za nami.

Święty Tomaszu — módl się za nami.
Święty Mateuszu,

Wszyscy święci Apostołowie — módlcie się za nami.

Święty Łukaszu — módl się za nami.
Święty Marku,
Święty Barnabo,
Święta Mario Magdaleno,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy — módlcie się za nami.

Święty Szczepanie — módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Polikarpie,
Święty Justynie,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Cyprianie,
Święty Bonifacy,
Święty Wojciechu,
Święty Stanisławie,
Święty Tomaszu Becket,

Święci Janie i Tomaszu z Anglii — módlcie się za nami.

Święty Pawle z Japonii — módl się za nami.

Święci Izaaku i Janie z Ameryki — módlcie się za nami.

Święty Piotrze z Polinezji — módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy,

Święte Perpetuo i Felicyto — módlcie się za nami.

Święta Agnieszko — módl się za nami.
Święta Mario Goretti,

Wszyscy święci Męczennicy — módlcie się za nami.
Święci Leonie i Grzegorzu,

Święty Ambroży — módl się za nami.
Święty Hieronimie,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,

Święci Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu — módlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie — módl się za nami.
Święty Marcinie,
Święty Patryku,

Święci Cyrylu i Metody — módlcie się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu — módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy,
Święty Piusie X,
Święty Antoni,
Święty Benedykcie,
Święty Bernardzie,

Święci Franciszku i Dominiku — módlcie się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu — módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli,
Święty Franciszku Ksawery,
Święty Stanisławie Kostko,
Święty Wincenty z Paulo,
Święty Janie Mario Vianney,
Święty Janie Bosko,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,
Święta Różo z Limy,
Święty Ludwiku,
Święty Kazimierzu,
Święta Moniko,
Święta Jadwigo,
Święta Elżbieto Węgierska,

Wszyscy Święci i Święte Boże — módlcie się za nami.

Wezwania 1

Bądź nam miłościw — wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od zasadzek szatana,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjęcie w chwale,

Wezwania 2

Chryste, Synu Boga żywego — zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś,
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany,
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś,
Chryste, który zostałeś pogrzebany,
Chryste, który zmartwychwstałeś,
Chryste, który wstąpiłeś do nieba,
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów,
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca,
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Prośby 1

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy — wysłuchaj nas Panie,
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty,
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

Prośby 2

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie — wysłuchaj nas, Panie,
Prosimy Cię, abyś nam dał pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę,
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii,

Zakończenie 1

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

albo zakończenie 2

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa

Boże, ucieczko nasza i mocy, który jesteś źródłem pobożności, wysłuchaj pokorne modlitwy swojego Kościoła i spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

albo:

Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady Świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

życiorysy świętych

Dodaj komentarz